Angeli van der Hoeven

68% van jouw kernwaarde energie komt voort uit wijsheid en liefde.

Angeli, het CVI assessment toont aan dat je een INNOVATOR-MERCHANT bent.

Wat betekent dit? Dit betekent dat jouw primaire kernwaarde INNOVATOR is - De aan de kernwaarde INNOVATOR gekoppelde energie is wijsheid. Wijsheid is de vaardigheid om de manier waarop dingen in elkaar zitten te zien en te onderscheiden wat te doen. Je kunt nauwkeurig situaties beoordelen en oplossingen aandragen. Jouw secundaire kernwaarde is MERCHANT - De aan de kernwaarde MERCHANT gekoppelde energie is Liefde. Liefde in deze zin is het toewerken naar een geïnspireerde visie van wat kan worden, door het voeden van de kernwaarden in jezelf en in anderen. Je gedijt in het opbouwen van relaties en je houdt ervan om de mensen om je heen een geïnspireerde visie te geven.

Je hebt een email ontvangen met daarin een link naar dit rapport. We nodigen u uit om regelmatig deze link te openen. De hieronder aan u verstrekte informatie wordt namelijk regelmatig bijgewerkt met boeiende nieuwe inzichten. En tenslotte, deel de CVI met anderen. We moedigen u aan om anderen deelgenoot te maken van deze unieke, levensveranderende assessment. Hoeveel beter zou uw leven zijn, als u werkelijk zou begrijpen hoe u en diegenen om u heen van nature participeren in deze wereld?
CVI-resultaten

Wie ik ben

Jouw scores tonen aan dat je INNOVATOR/MERCHANT kwaliteiten hebt.  Wanneer je een kamer binnenkomt is er plotseling meer wijsheid en liefde energie in die kamer. Je bent de aanwezigheid van liefhebbende wijsheid. Dit is jouw opdracht, om de effectieve aanwezigheid van liefhebbende wijsheid te zijn. Je kijkt naar de omstandigheden en situaties om je heen door de ogen van compassie en waarheid. Je opereert vanuit rede en intuïtie, het zien van de manier waarop dingen zijn. Het stellen van vragen en het afleiden van de juiste antwoorden, de beste strategieën en meest werkbare oplossingen. Dit wordt gecompenseerd door je intuïtieve en rationele vermogen om te zien wie de mensen werkelijk zijn. Je probeert om hun behoeften en wensen te begrijpen. je bent op zoek naar manieren om anderen te koesteren en te ondersteunen. Jouw hoogste en beste bijdrage kan dan ook alleen in situaties waarin er een grote en constante behoefte is aan liefdevolle wijsheid.

Wie je bent op het diepste niveau van je aangeboren menselijke natuur is het belangrijkste element in je leven. Wie je bent op dit diepe niveau, is immers je enige echte bijdrage aan deze wereld. Het is door juiste taakstelling en effectieve keuzes die je je hoogste en beste bijdrage laten leveren. Dit is de universele opdracht van alle mensen.

Hoe meer je leert over wie je werkelijk bent, en hoe je jouw aanwezigheid kunt optimaliseren in deze wereld, hoe groter je succes, geluk en effectiviteit in dit leven.

Jouw dominante Innovator energiewaarde wordt in evenwicht gebracht door jouw secundaire MERCHANT kernwaarde. Jouw acties worden routinematig, bijna onbewust geleid door deze twee kernwaarde-energieën. In tijden van nood leun je meestal op de conflictstrategieën van je dominante kernwaarde. In minder kritische conflicten kun je één van beide conflictstrategieën gebruiken, afhankelijk van de situatie

Jouw unieke dominante INNOVATOR kernwaarde zorgt ervoor dat je vertrouwen stelt in de volgende strategieën voor succes en voldoening.

Jouw hoeksteen kernwaarde energie is wijsheid. Begrip en mededogen staan centraal in jouw levensstrategie.

Strategisch denken is jouw sterke punt. Mensen zien jouw vernuft en vindingrijkheid. Je bent er trots op dat je mensen en situaties kunt doorzien. Ontwikkeling van effectieve reacties op situaties is een van jouw belangrijkste bijdragen. Je observeert en meet consequent de waarde van mensen en dingen. Wanneer verschillende dingen kunnen worden samengebracht uit verschillende bronnen, dan zal je dat doen. Je streeft ernaar om mensen en dingen om goed met elkaar samen te laten werken.

Je wilt graag een goede mix van mensen, activiteiten en dingen in je leven. Je houdt ervan om te communiceren met beelden en beschrijvingen. Het uitvinden van nieuwe systemen, processen en dingen is puur plezier. Je geeft nooit op. Je hebt mentale kracht en creativiteit in je denken. Het is voor jou belangrijk om te observeren en te luisteren voordat je handelt. Gecompliceerde situaties en problemen vormen geen bedreiging voor je.

Het vinden van de beste oplossing is één van jouw belangrijkste bijdragen. Jouw smaak is gevarieerd en divers. Je wilt graag alle opties overwegen. Snelle en slimme uitwisseling van ideeën is een persoonlijke vreugde en jouw favoriete manier van werken. Je bent in staat om te zien hoe de dingen werkelijk zijn, en je weet wat je eraan moet doen. Je wordt gezien als een waardevolle bron om mensen naar de juiste ideeën en in de juiste richting te leiden. Op dom of onlogisch handelen zal je niet gauw betrapt worden Je gebruikt alles wat je ter beschikking staat om aan de gestelde eisen te voldoen. Je waardeert- en vertrouwt op je mentale vermogens. Het begrijpen van anderen en het samenwerken met hen is een belangrijk pluspunt van jou.

Jouw unieke secundaire MERCHANT kernwaarde ondersteunt jouw dominante INNOVATOR kernwaarde.

Jouw tweede kernwaarde energie is liefde. Het opbouwen en onderhouden van relaties staat centraal in de strategie van jouw leven. Je bent voortdurend bezig om de waarheid over jezelf en anderen te leren kennen en te begrijpen.

Absoluut bewijs, kennis en inzicht zijn voor jou niet nodig om op te kunnen treden. Niets voelt goed wanneer de mensen die je waardeert ver van je af staan of wanneer je in conflict met hen bent. Je wilt een goede beloning en waardering krijgen voor bestede tijd en energie. Geen potentieel plan, idee of mogelijkheid gaat aan jou voorbij. Effectief samenwerken met anderen is voor jou een kernstrategie. Je houdt van werken en anderen genieten van de samenwerking met jou. Je deelt je kennis en informatie met anderen; jij geniet ervan en anderen waarderen het.

Je motiveert anderen om voor- en met je samen te werken en daar ben je goed in. Je houdt van een nieuwe lading in je leven en je houdt ervan om de levens van anderen nieuwe lading te geven. Je houdt ervan om mensen te vertrouwen en om jezelf vrijelijk met hen te delen. Je geniet van veel verschillende mensen en activiteiten. Charme en enthousiasme zijn een onderdeel van jouw arsenaal voor succes. Te veel formaliteit is saai en restrictief. Het motiveren van anderen met jouw visie en ideeën ervaar je als zeer bevredigend.

Praten met anderen is jouw manier om te leren en te onderwijzen. Om van grote waarde te zijn voor anderen en de grote waarde in anderen te herkennen is voor jou van het grootste belang. Je voelt je zelden verslagen, je herkent goede mogelijkheden in de meeste situaties. Je bezit de vaardigheid om mensen te helpen zich hoopvol en moedig te voelen.

Jouw inzet voor anderen en de inzet in je eigen leven is een aanmoediging voor anderen. Het is belangrijk voor je om mensen en dingen te zien zoals ze werkelijk zijn.

INNOVATORS-Jouw dominante kernwaarde

INNOVATORS zijn de scheppers van oplossingen in deze wereld. Ze kunnen altijd een andere aanpak bedenken. "Er moet een betere manier zijn," is meer dan hun motto; deze mindset zit voorgeprogrammeerd in ROM-chips in de reticulaire receptor in hun hersenen. INNOVATORS genieten van de uitdaging van een probleem, vooral op grote schaal. Ze zijn probleemoplossers. Ze genieten hier zozeer van dat ze er een hekel aan hebben om genoegen te nemen met slechts één oplossing - "Er moet een nog betere manier zijn." Het statement, "als het niet kapot is, repareer het dan niet" heeft geen plaats in hun bewustzijn.

De kracht van INNOVATORS komt van hun onwil om te accepteren dat er iets is dat ze niet kunnen oplossen. Ze zijn bereid om hun ego keer op keer in gevaar te brengen, waarbij ze hun reputatie dat ze altijd een plan, een oplossing, of een idee hebben dat dingen beter zal maken op het spel zetten.

Daarbovenop houden INNOVATORS van systemen die de voortzetting van hun plannen waarborgen. Deze systemen zijn "monumenten" van INNOVATOR-creativiteit net zoals een piramide het monument is van zijn bouwer.

Wanneer iedereen om hen heen in paniek is en de BUILDER orders schreeuwt, de MERCHANT weeklaagt of nog grotere ideeën verkoopt, de BANKER geduld of rechtvaardigheid predikt, zal de INNOVATOR de neiging hebben om zich te isoleren, een computer of een whiteboard te pakken en aan het werk te gaan.

Ze zijn zeer creatief in hun benadering van het oplossen van problemen. Ze zijn altijd in staat de dingen vanuit een nieuwe invalshoek te benaderen door nieuwe elementen, systemen of technieken aan de mix toe te voegen waar niemand anders ooit aan heeft gedacht om zodoende een echte innovatie te realiseren.

Terwijl de oplossingen en systemen die INNOVATORS maken goed kunnen worden onderbouwd en praktisch van aard zijn, zijn INNOVATORS van zichzelf niet erg praktisch in hun aanpak. Ze zijn niet goed in het implementeren, omdat ze alles willen perfectioneren alvorens te handelen. In actie komen betekent voor hen op de proppen komen met een andere innovatie, de implementatie van hun systemen of nieuwe producten telkens opnieuw uitgesteld wordt.

INNOVATORS hebben graag mensen om zich heen, maar niet om redenen van teambuilding. Voor hen is dit een publiek voor hun creativiteit en een manier voor hen om nieuwe ideeën mee te klankborden. Ze houden ervan om hun nieuwste ideeën samen met anderen te onderzoeken. Ze zijn zo gefascineerd door iedere persoonlijk bedachte "potentiële" oplossing dat ze willen dat alles en iedereen elke subtiliteit ervan zal waarderen. En net wanneer ze hun publiek ervan overtuigd hebben dat deze nieuwe oplossing briljant is, houden ze ervan om toe te voegen: "Wacht, maar wat als we ...?'

INNOVATORS kunnen voor de lol problemen oproepen om deze vervolgens weer op te kunnen lossen. BUILDERS steunen op INNOVATORS maar laten ze vaak in de gang staan, terwijl ze nog halverwege een verklaring over een mogelijke oplossing zijn. BANKERS dagen voortdurend de voorgestelde strategieën van een INNOVATOR uit, waardoor de INNOVATOR constant met nieuwe problemen wordt geconfronteerd. MERCHANTS luisteren aandachtig naar INNOVATORS en steunen voortdurend op hen. Dit geeft de INNOVATOR het gevoel dat hij "gehoord" wordt. Aangezien de MERCHANT een INNOVATOR nooit in de gang zou laten staan, zijn INNOVATORS en MERCHANTS vaak goede vrienden. Hun brainstormsessies zijn vaak eindeloos. Wanneer dit ongecontroleerd voortduurt, kunnen ze daarmee in feite de bedrijfsmiddelen uitputten.

INNOVATORS zijn van onschatbare waarde. Ze creëren nieuwe producten en zetten systemen in elkaar om productie- en administratieve problemen op te lossen. Ze zijn nooit verslagen en zijn altijd in staat om met nieuwe strategieën en benaderingen op de proppen te komen als iedereen het allang heeft opgegeven. Ze genieten hier zo van dat ze een hekel hebben aan het nemen van beslissingen, en ze af en toe verwarring scheppen in het systeem om een betere manier uit te vinden. Niets is goed genoeg, vooral als het bedacht is door iemand anders, of wanneer de oplossingen al langer dan enkele maanden oud zijn.

Ondernemende INNOVATORS kunnen zeer succesvol zijn. Zij zijn de mensen die een product ontwikkelen die de wereld brengt aan hun voeten legt. Het probleem is dat ze ook écht geloven dat de hele wereld bij hen op de stoep zal staan. Aangezien ze het proces van het oplossen van problemen leuker vinden dan het proces van het daadwerkelijk iets bouwen en dit te verkopen zijn ze, zodra een product of dienst idee wordt uitgevoerd, alweer bezig om een andere, betere oplossing te vinden.

Uitdagingen voor de INNOVATOR

De meest dodelijke zonde van INNOVATORS is hun wanhopige behoefte om een product of systeem constant verder te perfectioneren, lang nadat deze al volledig zijn doel zou dienen. Ze raken verslaafd aan een specifieke oplossing of een interessant probleem lang nadat er een oplossing voor het probleem gevonden is.

Actieve INNOVATORS moeten een BUILDER in of om hen heen hebben om van hen te eisen dat zij zich beperken tot één oplossing en deze af te maken. Zij hebben ook behoefte aan MERCHANTS die anderen daadwerkelijk kunnen laten begrijpen wat de toegevoegde waarde is van de 'oplossing' die verkocht wordt. En zij hebben BANKERS nodig die hen helpen de details in te vullen en hen helpen de kosten te beheersen en winst te maken.

INNOVATORS kunnen erg koppig zijn. Ze kunnen onwrikbaar standhouden totdat ze het gevoel hebben dat hun oplossingen geperfectioneerd zijn. En omdat ze ook van evalueren houden, zullen ze niet alleen graag een nieuwe oplossing creëren, maar ze zijn ook degenen die de geschiktheid, de correctheid, de slimheid en de mate van perfectie beoordelen. In feite zijn ze er zeker van dat niemand anders ooit alle subtiliteit en complexiteit van hun oplossing kan begrijpen waardoor ze er een hekel aan hebben om anderen er echt in te laten duiken en het te laten onderzoeken, uit angst dat ze wellicht een aantal kleine details over het hoofd gezien hebben.

Beslissingen kunnen voor een INNOVATOR uitlopen op een marathon van het constant toevoegen van meer overwegingen, deze te testen op de gevolgen en dan aankondigen: "ik zie hoe dat zal passen." Dan, wanneer iedereen denkt dat de beslissing genomen is, kan de INNOVATOR weer nieuwe overwegingen inbrengen die eerst getest moeten worden voordat het finale besluit wordt genomen. INNOVATORS kunnen MERCHANTS en BUILDERS voortgang willen boeken flink ergeren.

INNOVATORS zijn erg ontvankelijk en staan open voor verandering wanneer ze de spanningen die ze veroorzaken begrijpen. Ze zijn bereid om zich anders te gedragen als maar kunnen inzien hoe dit verschil in gedrag gaat betere resultaten voortbrengt. Om deze reden kunnen INNOVATORS en BUILDERS geweldige teamgenoten zijn. Ze hebben beiden de neiging om een goede balans tussen actiegerichtheid en drang naar perfectie te behouden.

Het aanpassingsvermogen van INNOVATORS wordt ook zeer gewaardeerd door alle andere spelers. INNOVATORS maken weinig onderscheid tussen welke problemen ze gevraagd worden op te lossen. Het proces van het vinden van een oplossing is voldoende om hen gelukkig te maken. INNOVATORS zijn een belangrijk element in elke zakelijke situatie waarin verandering optreedt. Hun vindingrijkheid brengt nieuwe methoden, instrumenten, systemen en mechanismen voort. INNOVATORS openen altijd nieuwe wegen voor succes.

Een omgekeerde inclinatie is ook waar voor vele INNOVATORS. Ze hebben de neiging om zeer bedreven te zijn in het oplossen van bepaalde typen problemen. INNOVATOR-ingenieurs, bijvoorbeeld, zijn vaak genieën in het ontwerpen van een nieuw elektronisch circuit, maar gedragen zich meer als verstrooide professoren als het gaat om de ontwikkeling van zakelijke oplossingen voor hun afdeling.

Als INNOVATORS niet aangestuurd worden, worden ze koppig. Ze zoeken naar wegen zodat ze om je heen kunnen gaan of om je tot andere gedachten te brengen. Ze bedenken zich en kunnen in de verdediging gaan en verzetten zich tegen een beslissing. Zij kunnen een nieuw elementje aan de vergelijking toevoegen om je te verwarren. Zij ontkennen feiten, betwisten de geldigheid of de relevantie van bestaande gegevens en weigeren om actie te ondernemen. Soms gooien ze gewoon het bijltje erbij neer, waardoor ze andere kern energieën weer woedend maken.

Wanneer al het andere faalt, nemen INNOVATORS toevlucht tot verhoor. Ze vinden het leuk om een kwestie te verwarren met niet ter zake doende- of zijdelingse vragen. Ze weten hoe ze vragen moeten stellen die meer als beschuldigingen klinken dan als vragen. Ze weten hoe ze andere mensen zo onder de huid kunnen kruipen door vragen te stellen die schaamte en verlegenheid voorbij gaan, dat ze de onwetendheid van anderen te laten zien, of anderen zich onwetend, verward of ontoereikend laten voelen. Ondervraging is net zo'n krachtige strategie als de intimidatie van de BUILDERS, de "arme ik" slachtofferrol van MERCHANTS, of de afstandelijke, opstandige, veroordelende stellingname van BANKERS.

Innovator/Merchants

INNOVATOR / MERCHANTS zijn allereerst probleemoplossers, zij hebben de constante behoefte om puzzeltjes op te lossen maar ze hebben ook behoefte aan samenwerking met anderen. Ze zien het grote plaatje en leiden vanuit creativiteit. De kracht van een INNOVATOR / MERCHANT komt voort uit een onuitputtelijke bron van creativiteit. Dit creëert een diep gevoel van optimisme. Als de droom of visie van de MERCHANT niet kan worden gerealiseerd dan kan zijn INNOVATOR-kant met passende oplossingen komen. Wanneer de oplossingen van de INNOVATOR niet perfect aansluiten bij de visie van de MERCHANT, wordt er behendig een nieuwe visie gevormd die de oplossingen en systemen bevat die de INNOVATOR heeft bedacht, terwijl alle fundamentele waarden zoals voorzien en gewenst door de MERCHANT / INNOVATOR nog steeds vervuld worden.

Deze constante creativiteit maakt de MERCHANT / INNOVATOR tot een bron van onschatbare waarde in die bedrijven waar technologieën snel veranderen of waar de concurrentie nieuwe eisen stelt aan de marketing- en salessystemen van het bedrijf. MERCHANT / INNOVATORS worden vaak ingezet als vertegenwoordigers. Ze kunnen alles verkopen, omdat ze relaties opbouwen, hun producten begrijpen en snappen hoe deze in te passen in een breed scala van behoeften van de klant.

INNOVATOR / MERCHANTS worden niet afgeschrikt door eventuele problemen van welke omvang dan ook. feitelijk is hun gevoel van eigenwaarde vaak gebaseerd op de grootte, het gewicht en de waardigheid van de problemen die zij voor zich hebben. Zij zoeken naar mogelijkheden om hun kunsten in het oplossen van problemen of het omkeren van moeilijke relaties, die risico liepen te demonstreren.

INNOVATOR / MERCHANTS willen graag nodig zijn, hetzij voor hun oplossingen en technologieën of vanwege hun menselijkheid, creativiteit en liefde. Deze onontkoombare drang om nodig te willen zijn drijft hen tot het realiseren van langdurige relaties en om producten en systemen te ontwikkelen die de levensduur van de gevormde relaties verzekeren.

INNOVATOR / MERCHANTS zijn “gaan-overal-heen-en-doen-aan-alles-mee” type mensen. Ze staan voor alles open. Ze kunnen zelfs langere tijd functioneren in afgelegen, zo niet ietwat geïsoleerde situaties, zolang het gevoel van verbinding en eigenwaarde maar gewaarborgd is voor MERCHANT kant van de kernwaarde energie. Voor de INNOVATOR brengt het opgaan in de probleemoplossende aspecten van elke opdracht hem ver, zolang er nog maar gelegenheid is om anderen te observeren in de beoordeling van en het op waarde schatten van zijn werk wanneer het eenmaal klaar is.

INNOVATOR / MERCHANTS, gedijen het best in een team, ondanks hun vermogen om onafhankelijk te opereren. Ze zijn uitstekende teambuilders en de beste docenten. Ze zijn niet alleen goed in het plannen van een curriculum en dit te baseren op logica en redelijkheid, maar zij besteden ook aandacht aan het milieu, entertainment, energieniveaus en motivatie wanneer zij spannende en uitdagende leersituaties creëren.

kan een ongelooflijk goede verkoper zijn of een sterke entrepreneur wanneer hij in balans gehouden wordt door net genoeg BUILDER kenmerken om daadwerkelijk de taak tot het einde toe af te maken.

Echter, wanneer INNOVATOR / MERCHANTS ongebreideld hun gang kunnen gaan, kunnen zij onproductief voor zichzelf en de samenleving zijn. Ze kunnen als het ware verdwalen in de gelukzaligheid van het verkennen van het grotere plaatje. De MERCHANT denkt voortdurend aan nieuwe mogelijkheden voor projecten en nieuwe avonturen, en de INNOVATOR gedijt op dergelijke uitdagingen.

INNOVATORS hebben er een hekel aan om het proces van probleemoplossing te beëindigen. Het oplossen van problemen is de hoogste vorm van genot, misschien waarderen ze dit spel wel boven seks en films. De INNOVATOR / MERCHANT zorgt constant voor nieuwe uitdagingen en alles wat in beroering gebracht was vóórdat "het onder constructie was." Wanneer jij een INNOVATOR / MERCHANT bent, zorg er dan voor dat je jezelf omringt met sterke BUILDERS die je pushen naar "het gedaan krijgen van de taak," en een paar nuchtere BANKERS die je helpen jouw ideeën te onderbouwen door te vragen: "Meen je dat?"

INNOVATOR / MERCHANTS zitten voortdurend gevangen in de verleiding van nieuwe ideeën, zoals het verbeteren van personeelssystemen. Echter, zijn aan de INNOVATOR kant het concept en de strategie belangrijker dan de uitvoering op zich.

Als bedrijfsleiders, zullen INNOVATOR / MERCHANTS nooit stoppen met het verkopen of het oplossen van de toekomst. Ze verkopen zichzelf en anderen zelfs wanneer iedereen al heeft ingestemd. Er kan weinig aandacht voor detail zijn, omdat het volgende nieuwe idee 110% van alle energie neemt en de dingen die er zijn blijven voortdurend in de lucht zweven. MERCHANT / INNOVATORS zijn in staat om zoveel energie op te werken dat ze daardoor anderen aantrekken. BUILDERS en BANKERS genieten van een symbiotische relatie met hen.

Maar INNOVATOR / MERCHANTS kunnen net zo veel teleurstellingen als kansen creëren. Niemand heeft op langere termijn baat bij het samenwerken met hen, tenzij er belangrijke beperkingen aanwezig zijn en een sterk team van BUILDERS en BANKERS om deze beperkingen af te dwingen. Als je een MERCHANT / INNOVATOR bent en je dit leest, moet je gewoon een beetje de BUILDER of BANKER in je aanspreken. Zorg ervoor dat je dit deel van jezelf te voedt of jezelf omringt met dat type van de kernwaarde energie persoonlijkheid.

Jouw derde niveau BUILDER kernwaarde geeft je de mogelijkheid om adequaat te reageren op een breed spectrum van situaties.

Jouw BUILDER waarden zijn sterk genoeg om de balans in je leven aan te brengen. Leren hoe je jouw strategie kunt verschuiven naar deze kernwaarde op momenten waarin nieuwe kansen zich aandienen of hoe je deze tijdens conflicten kunt aanwenden zal aanzienlijk bijdragen aan jouw succes.

Het vervullen van taken is nu jouw primaire drive. Je bent praktisch ingesteld en bereid om de waarheid onder ogen te zien. Je bent er trots op dat je weet wat je te doen staat. Wat je ook doet, je doet het zonder veel aarzeling. Je handelt zodra je weet wat je moet doen. Mensen om je heen weten dat je over het algemeen taakgericht bent. Je hebt een sterke zelfmotivatie.

Je waardeert duidelijkheid en openhartige discussie. Het opstarten van nieuwe projecten en ondernemingen maakt je gelukkig. Je houdt ervan om dingen in beweging te zetten. Je wilt graag dingen en mensen aan het werk zetten. Het kennen van de kosten en de opbrengsten van elke actie is belangrijk voor je. Je werkt graag en je bewondert anderen die werken. Je bent niet bang om dingen te beëindigen; als je klaar bent, ben je ook echt klaar.

Er zijn maar weinig situaties waarin je je ontoereikend voelt. Je gebruikt je kracht (fysieke- en persoonlijke) om te krijgen wat je wilt.

Jouw vierde niveau BANKER kernwaarde geeft je de mogelijkheid om een evenwichtig en succesvol leven te leiden.

Je steunt niet heel sterk op BANKER waarden om succes te creëren. Een stijging van tien procent in je focus op je persoonlijke waarden in dit kwadrant kan jouw prestaties drastisch verhogen.

De betrouwbaarheid van jouw woorden en handelingen zijn essentieel voor je gevoel van zelfrespect. Wanneer de situatie onoverzichtelijk wordt, kun je prikkelbaar worden. Je omringt jezelf met feiten, cijfers en gegevens. Wanneer je eenmaal begonnen bent, geef je niet meer zo gemakkelijk op. Je geniet ervan de bron van informatie en bewezen methodologie te zijn. Kennis van het verleden levert bewijs voor de toekomst. Iets creëren zonder effectieve schriftelijke plannen en procesbeschrijvingen is zinloos.

Je wilt graag de details van situaties en problemen begrijpen. Effectieve beslissingen worden ondersteund door analyse van overeenkomsten en verschillen. Nul verspilde beweging, nul verspilling van middelen, nul verspilde moeite; dit is wat je nastreeft. Je wilt graag anderen voorzien van ideeën en beproefde methodieken. Jouw kennis is algemeen beschikbaar voor anderen.


Terug naar boven ^

Kernwaarden en Bijdrage Typen


Kernwaarden
De kernwaardenindex (Core Value Index, CVI) geeft een nauwkeurig en accuraat beeld van de kernwaarden van een persoon. De CVI kwadranten geven aan hoe die persoon binnen elk van de 4 kernwaarden scoort:
Kwadrant Kernwaarde
Builder Kracht
Merchant Liefde
Innovator Wijsheid
Banker Kennis

De scores in elk kwadrant geven de relatieve sterkte van die kernwaarde aan ten opzichte van die in andere kwadranten. Over het algemeen scoort een persoon hoger op één kernwaarde met een tweede kernwaarde direct daaronder die eveneens een belangrijk deel uitmaakt van hun “opmaak”. De meeste mensen scoren hoger en dichter bij elkaar op twee kwadranten vergeleken met de overige twee kwadranten. De hoogste kernwaarde is de dominante kernwaarde. De op één na hoogste kernwaarde is de secundaire kernwaarde. Op twee na hoogste kernwaarde noemen we de tertiaire kernwaarde.

Builder

De kernwaarde energie van een “Builder” is “kracht”. Kracht is de persoonlijke energie die wordt ingezet om een verschil te maken en een positief resultaat te creëren. Deze kernwaarde wordt ondersteunt door de katalysator “Vertrouwen”. Dit vertrouwen is de overtuiging van die een persoon heeft om te kunnen zeggen: ”Ik weet wat ik moet doen, Ik weet dat wat ik ga doen het juiste is en ik weet wat ik vervolgens moet doen”.

Builders zijn een gerespecteerde groep mensen. Zij zijn krachtige personen die graag blijvende nalatenschap creëren voor zichzelf en hun bedrijvigheden. Builders doen, nemen beslissingen en gaan voor resultaten. Zij nemen de ambities van de Merchants, de ideeën van de Innovator en de feiten en cijfers van de Bankers en produceren resultaten door hun persoonlijke energie. Builders leiden door een voorbeeld te zijn en door middel van vastomlijnde opdrachten of commando’s. Het is hun stijl om direct actie te ondernemen en passen hun persoonlijke energie toe om een gewenst resultaat te behalen.

Merchant

De kernwaarde van een Merchant is Liefde. Liefde is het stimuleren en het voeden van de kernwaarden in zichzelf en in anderen. Deze kernwaarde wordt ondersteunt door de katalysator “Waarheid”. De “waarheid” is in staat om de dingen te zien zoals ze werkelijk zijn.

Merchants zijn verbluffende verkopers. Maar bovenal zijn zij risico-nemers, Visionairs en de handelaren die nieuwe markten aanboren. Merchants zien eindeloos veel mogelijkheden. Zij cultiveren voeden en moedigen het najagen van rijkdom kunst en schoonheid aan. Merchants motiveren en inspireren Builders, Innovators en Bankers. Merchants bouwen teams en sluiten deals. Merchants leiden door liefde en opgetogenheid. Zij vragen anderen om hulp bij het verwezenlijken van hun unieke visie. Hun strategie is het aantrekken van anderen tot hun visie en het cultiveren van de kernwaarden in anderen.

Innovator

De kernwaarde van de Innovator is Wijsheid. Wijsheid is de capaciteit om te zien hoe dingen zijn en weten wat er aan gedaan moet worden. Deze kernwaarde wordt ondersteunt door de katalysator “Compassie”. Compassie is het vermogen in situaties te kunnen doorzien en begrijpen waarom anderen de dingen doen die ze doen en hoe ze reageren.

Innovators dragen continu bij aan de samenleving door hun capaciteit om problemen op te lossen. Zij observeren en begrijpen situaties en streven naar effectieve oplossingen. Als anderen beweren dat iets onmogelijk is, komen Innovators met een mogelijkheid en vragen dan: ”Wat als…?” Innovators houden projecten draaiende door met alternatieve oplossingen te komen voor Builders, Merchants en Bankers. Innovators vonden altijd een betere manier om iets te doen.

Ze leiden door te brainstormen, innovatie, strategisch denken en door te komen met effectieve strategieën. Ze leiden door uithoren en voorzien in cruciale antwoorden voor ernstige of zorgwekkende situaties. Hun strategie is om terughoudend te zijn, alles goed te observeren om vervolgens toe te werken naar een persoonlijk begrip van de gegeven situatie of probleem. Vanuit dit persoonlijke begrip zijn ze in staat met wijze oplossingen en effectieve strategieën te komen.

Banker

De kernwaarde van de Banker is Kennis. Kennis is het “Hoe” en het “Waarom” van dingen. Deze kernwaarde wordt ondersteunt door de katalysator “Rechtvaardigheid” Rechtvaardigheid is de eerlijke en billijke weg.

Bankers verkrijgen en conserveren de meest belangrijke kennis. Ze nemen persoonlijk verantwoordelijkheid voor het verzamelen, veiligstellen en beschermen de meest belangrijke middelen of bronnen van de samenleving. Ze nemen alle beschikbare data in hun gebied van inspanning op. Ze organiseren gedachten en informatie om anderen te helpen meer effectief te zijn. Ze betwisten de levensvatbaarheid van nieuwe denkrichtingen en wegen door het aanhalen van in het verleden behaalde successen of mislukkingen. Ze houden het systeem in balans. Bankers weerhouden Builders, Merchants en Innovators van buitensporige risico’s. Bankers conserveren, analyseren en informeren. Bankers werken hard voor rechtvaardigheid en passend gedrag. Hun strategie is om constant kennis te vergaren om wanneer het nodig is een antwoord klaar te hebben.

Bijdrage Typen

Meestal handelen mensen vanuit hun dominante en secundaire kernwaarde. Dit is waar zij de meeste waarde aan hechten en van waaruit zij hun successen bewerkstelligen. Men kan echter een hoger inzicht in de materie krijgen door te bekijken hoe de kernwaarden werken in combinatie met elkaar. Deze combinaties noemen we de bijdragen types. Er zijn 6 bijdrage types. Elk bijdrage type is afgeleid van een unieke combinatie van twee van de kernwaarden. De bijdrage types geven een persoon meer inzicht in hoe de kernwaarden het gedrag en acties van die persoon beïnvloeden. Meestal herkent een persoon zichzelf in de het dominante en secundaire type, maar sommige kwaliteiten kunnen ook in de overige typen gevonden worden. Elk dominant en secundair bijdrage type heeft positieve strategieën, die tot succes leiden, maar heeft ook blinde vlekken en zwakheden.

1. Intuïtieve Type: Instinctief weten met scherp eclectisch inzicht

Het intuïtieve bijdrage type is een combinatie van de kernwaarden van de Builder en de Merchant. De intuïtieve score is een optelling van de Builderscore en de Merchantscore. Het tegenovergestelde van het intuïtiever type is het cognitieve type. Builders en Merchants zijn beide intuïtieve in hun denken. Builders handelen graag vanuit een (onderbuik)gevoel, vanuit impuls. Merchants, eveneens intuïtieve mensen, handelen vanuit liefde. Beide kernwaarden vertrouwen op spontaniteit. Intuïtieve mensen handelen over het algemeen zonder veel nadenken of twijfel. Zij neigen er naar om snel beslissingen te nemen op basis van hoe de dingen en situaties aanvoelen. Zij vertrouwen op hun eigen capaciteit om te weten wat ze (vervolgens) moeten doen.

2. Onafhankelijke Type: Het verlangen en bekwaamheid om autonoom te handelen, zonder supervisie en zware beperkingen.

Het onafhankelijke bijdrage type is een combinatie van de kernwaarden van de Builder en Innovator. De Onafhankelijkheid score is een optelling van de Builderscore en de Innovatorscore. Het tegengestelde van de onafhankelijke type is het type gemeenschap. Zowel Builders als Innovators laten graag iets na. Builders laten graag monumenten na waaruit hun krachtige aanwezigheid in de wereld blijkt. Monumenten van tastbare materialen zoals bijvoorbeeld stenen en hout. Bij Innovators moet hun nalatenschap meer gezocht worden in systemen, nieuwe en innovatieve producten. Onafhankelijke personen nemen graag deel aan het oplossen van problemen. De Innovator beoordeelt graag en vindt een juiste oplossing, terwijl de Builder instinctief weet wat te doen en wil vervolgens direct het probleem oplossen. Beide weten een goede strategie te bepalen in een uitdagende situatie en willen direct de juiste dingen doen. Aangezien hun persoonlijke kracht en wijsheid hun drijfveer is, hechten zij weinig waarde aan teamwerk.

3.Praktische Type: Ervaring, praktijk of toepassen in plaats van theorie of veronderstellen

Het Praktische bijdrage type is een combinatie van de kernwaarden van de Builder en de Banker. De Praktische score is een optelling van de Builder en de Banker score. Het tegenovergestelde van het Praktische Type is het Creatieve Type. Builders en Bankers hechten waarde aan gelijk hebben. Deze mensen denken dat ze er nooit naast zitten. Builders geloven dat ze het nooit fout hebben omdat ze handelen vanuit een (onderbuik)gevoel of instinct. En wie kan het instinct nu betwisten? Bankers geloven dat ze het nooit fout hebben omdat ze data en informatie beschikbaar hebben als bewijs voor hun acties en conclusies. Wanneer een Praktisch persoon de juiste conclusies heeft getrokken, is hij of zij een krachtige constante factor die een stevige en onwankelbare beweging voorwaarts creëert. Deze persoon heeft de neiging een koers uit te zetten, daaraan vast te houden en doet wat er nodig is om daar aan vast te kunnen blijven houden.

4. Creatieve type: Originaliteit, expressie, visie en inbeelden wat kan zijn

Het Creatieve type bijdrage is een combinatie van de kernwaarden van de Merchant en de Innovator. De Creatieve score is een optelling van de Merchantscore en de Innovatorscore. Het tegenovergestelde van het Creatieve type is het Praktische type. Merchants en Innovators willen graag nodig zijn voor of hun oplossingen en technologieën of voor hun menselijkheid, creativiteit en liefde. Deze behoefte aan waardering drijft hen tot aangaan van lange termijn relaties en het ontwikkelen van producten of systemen die deze lange termijn relaties ondersteunen. De kracht van een Innovator/Merchant komt van hun onuitputtelijke bron van creativiteit. Dit creëert een diep gevoel van optimisme. Als de droom van een Merchant niet wordt gerealiseerd, kan de Innovator het overnemen en met de gepaste oplossingen komen Wanneer de oplossingen van de Innovator niet perfect in lijn liggen met de visie van de Merchant, wordt behendig een nieuwe visie geformeerd. Deze nieuwe visie kan de oplossingen en systemen bevatten die de Innovator heeft bedacht, maar zal meer in lijn zijn met de waarden van de Innovator/Merchant.

5. Gemeenschap type: Geloof en vertrouwen in teamwerk en organisaties van individuen als strategische middelen voor succes

Het Gemeenschap bijdrage type is een combinatie van de kernwaarden van de Merchant en de Banker. De gemeenschapsscore is een optelling van de Merchant en de Bankerscore. Het tegenovergestelde van de het Gemeenschap type is het Onafhankelijke Type. Wanneer het doel lange termijn relaties en lange termijn resultaten zijn, zal een Banker/Merchant anderen maximaal verzekeren van een positieve uitkomst. De waarde van de Merchant/Banker wordt het best zichtbaar in situaties waarin zeer technische kennis of overvloedige kennis verspreid moet worden naar anderen, of in situaties waarin het nemen van risico’s noodzakelijk is en de noodzaak van (letten op)details en kunnen doorpakken enorm is. Merchants kunnen zeer goed omgaan met risico’s. Bankers overwegen altijd hoe zij een catastrofe zullen overleven.

6. Cognitieve Type: Proces van het vermogen van kennis en redenatie

Het Cognitieve Bijdrage Type is een combinatie van de kernwaarden van de Innovator en de Banker. De Cognitieve score is een optelling van de Innovatorscore en de Banker score. Het tegenovergestelde van het Cognitieve type is het Intuïtieve type. Innovators en Bankers nemen graag beslissingen op basis van beoordelingen en analyses. Zij nemen beslissingen op basis van wat zij denken of weten in plaats van op gevoel.. Banker/Innovators zijn rationele personen die handelen vanuit feiten, aantoonbare systemen en logische gang van zaken. Een persoon met een sterk cognitief bijdrage type kan zeer snel een situatie beoordelen en met meerdere oplossingen of systemen komen die de gestelde doelen bevestigen. Wanneer ideeën gevormd zijn, worden deze geanalyseerd, georganiseerd, bewezen of aangetoond op papier geperfectioneerd en vastgelegd.


Core Values and Types Chart


Terug naar boven ^

Waarin ben ik kwetsbaar?

Laten we eerlijk zijn, iedereen heeft wel zijn zwakke plekken, ondermijnende gedachten, momenten waarin de logica ontbreekt en ineffectieve reacties die gênant, ineffectief en soms vernietigend voor onszelf en anderen zijn.

We hebben gezien dat de meeste van dit type "achilleshiel fouten" in ons gedrag en houding meestal voortkomen uit onze meest dominante kernwaarde energie, onze meest waardevolle en belangrijke menselijke energie. Wij zijn het meest kwetsbaar wanneer we actief zijn in onze meest dominante kernwaarde energie, met name wanneer dit niet de meest effectieve energie in de situatie is.

BANKERS hebben achilleshielen in hun kernwaarde energie kennis. BUILDERS verliezen hun kracht wanneer ze hun kernwaarde energie, kracht het hardst nodig hebben. Het ontbreekt de beste van ons Merchants soms aan liefde juist op die momenten waarin er het meest behoefte is aan doordachte reacties en wat meer volwassenheid in onze interacties. INNOVATORS, die het hardst nodig zijn om hun wijsheid en hun voortdurende inspanning de dingen te doorgronden en zodoende oplossingen aan te reiken, zitten soms vast tussen logische en intuïtieve redeneringen, waardoor ze wel eens een beetje dwaas overkomen.

Dit is misschien niet het meest leukste onderwerp voor ieder van ons, maar het is er wel één die ons kan helpen ons eigen leven meester te worden en ons helpt onze grootste bijdrage te creëren. Een waarschuwing: wees terughoudend om tegen jezelf te zeggen "Dit is niet van toepassing op mij." De enige manier om vooruitgang te boeken is wanneer we onszelf toestaan om ons soms ongemakkelijk voelen met de manier waarop we er voor kiezen om onszelf te presenteren. Laatste redmiddel om jezelf eerlijk te houden: vraag jouw echtgenoot of andere mensen die je nabij staan, of je zo nu en dan ook niet een beetje jouw achilleshiel laat zien in jouw dagelijkse activiteiten.

Jouw dominante kernwaarde is Innovator. Wanneer je meer dan 26 punten van deze kernwaarde hebt, heb je vrijwel zeker regelmatig te worstelen met deze uitdagingen. Wanneer je 19-25 punten van deze kernwaarde hebt, zul je waarschijnlijk enkele van deze uitdagingen ervaren.

Wanneer INNOVATORS zich niet gerespecteerd voelen, hun ideeën niet op prijs gesteld of begrepen worden dan kunnen zij afglijden naar verhoor. Dit wordt vaak veroorzaakt door hun sterke inzet om de wijsheid in de kamer te zijn. Ze hebben een diep emotioneel gevoel dat zij in staat zouden moeten zijn om dingen beter te maken voor zichzelf en anderen door ontwikkeling van relaties en een sterke positieve communicatie.

Zij zijn het aan hun gevoel van eigenwaarde verplicht om hun compassie voor anderen in stand te houden en zich tolerant op te stellen ten opzichte van een gebrek aan compassie die jegens hen wordt geuit. Soms moeten zij lijden onder de realiteit dat sommige mensen de noodzaak van hun wijsheid niet inzien. Dit is allereerst gebaseerd op hun intuïtie, ondersteund door het verzamelen van feiten en inzicht door middel van brainstormen en het stellen van nieuwsgierige vragen. Ze hebben behoefte om te geloven in de toereikendheid van hun wijsheid energie om de meest moeilijke en complexe problemen op te kunnen lossen. In feite is deze behoefte zo groot dat sommigen slachtoffer worden van hun eigen behoefte aan een bewijs van hun wijsheid dat ze alles complexer maken dan het is of dat ze dingen gaan uitstellen totdat de gevolgen van het wachten een probleem groot genoeg heeft gemaakt om de aandacht van hun wijsheid te trekken.

De achilleshiel komt tot uiting in omstandigheden waarin de INNOVATOR het gevoel krijgt dat hij niet betrokken wordt bij beslissingen, of als zijn eigen prestaties minder dan gewenst zijn en hij het gevoel krijgt dat zijn ideeën en oplossingen niet worden gerespecteerd of begrepen. Wijsheid-gestuurde individuen hebben de neiging om hun ideeën zo complex te maken dat anderen zullen zien hoe wijs ze zijn, maar de complexiteit zorgt ervoor dat de ideeën verkeerd worden begrepen, zodat de door wijsheid gestuurde persoon als onverstandig wordt beoordeeld. Een afglijden naar verhoor gebeurt wanneer een belangrijk persoon in het leven van de INNOVATOR afwijzend staat tegenover diens wijsheid en de grote strategieën niet in het spel brengt. Wanneer de INNOVATOR zich dom voelt of zijn ideeën niet door anderen gerespecteerd worden, is het voor de INNOVATOR moeilijk om niet af te glijden naar verhoor om zodoende de dwaasheid van anderen te bewijzen.

Wanneer de wijsheid van de INNOVATOR tekort schiet om de huidige problemen op te lossen, of er onvoldoende tijd is om tot een echt verstandige oplossing te komen, zorgt zijn compassie voor anderen en voor zichzelf ervoor dat hij gaat twijfelen aan zijn vermogen om wijsheid te betonen. Zijn vermogen om de wijsheid in de situatie te zijn wordt verminderd. Hij begint het angstige gevoel te krijgen dat zijn wijsheid misschien ontoereikend is, en dat zijn observatievermogen om de dingen te zien zoals ze werkelijk zijn niet meer werkt, en dat hij zijn intuïtie en zijn redenerings-vermogen niet meer kan vertrouwen. Dit veroorzaakt toenemende angst. Die angst werkt als de dimmer in uw eetkamer thuis.

Wanneer de dimmer volledig open staat en er geen angst is, dan kan de wijsheid energie vrij de kamer in stromen en brengt deze licht in de duisternis. Als de angst toeneemt dan beperkt de dimmer de stroom van de wijsheid kern energiewaarde in de situatie, waardoor er verder geen ideale bijdrage van wijze observaties en het inzetten van de beste strategieën meer geleverd kan worden.

Dit resulteert in een escalatie van de menselijke wijsheid energie, in een poging om het tot een sterkere invloed en vollediger deelneming te dwingen. Het effect is meestal dat mensen zich beginnen af te zetten en de agenda van wijsheid beginnen te ontkennen. Ze beginnen zich verhoord en gecontroleerd te voelen door de INNOVATOR door diens neiging om meer procesmatig te denken, meer onderzoek te plegen en geïsoleerd te denken. Ze voelen zich bedrogen door de INNOVATOR die nu probeert zijn wijsheid en zijn verlangen naar wijsheid in de situatie te forceren.

Mensen rondom de door wijsheid gedreven persoon krijgen het gevoel dat er geen ruimte meer is voor het maken van fouten in de nabijheid van de persoon die zijn wijsheid energie uit de hand laat lopen, vooral wanneer de meerderheid gelooft dat wijsheid niet hetgeen is wat nodig is. Ze hebben de neiging te geloven dat de INNOVATOR niet geïnteresseerd is in hun ideeën, en niet geïnteresseerd is in de kennis, liefde of kracht van anderen of deze niet ondersteund. Wijsheid-gedreven mensen (en iedereen die actief is in hun wijsheid modus) hebben de neiging om anderen belachelijk te maken, en ongeduldig te zijn wanneer het gaat om "de stommiteit van mensen die het niet lijken te begrijpen." Mensen die rondom een INNOVATOR staan wanneer hij besluit om te stoppen de wijsheid te zijn in de situatie en begint met zijn verhoor proces om controle te krijgen, voelen zich afgewezen, niet welkom en niet vertrouwd om dingen voor zichzelf te kunnen beslissen.

De aanvechting is om te blijven proberen om de wijsheid in de situatie te willen zijn, lang nadat dat zij zouden hebben geprofiteerd van, en effectiever geweest zouden zijn door een verschuiving naar één van de mindere kernwaarde energieën die zij bezitten.

Opmerking: Meer informatie over hoe om te schakelen van de ene kernwaarde energie naar een andere kun je lezen in mijn boek; Choices: The Handbook to Core Consciousness (Lynn Ellsworth Taylor, gepubliceerd door Elliott Bay Publishing Inc. ISBN-0-978-0-9822647-1-3).

Wanneer de Wijze INNOVATOR niet naar zijn angst heeft geluisterd, veroordeelt hij anderen als triviale, simpele zielen die zijn vertrouwen niet waard zijn. De INNOVATOR kan zeer sarcastisch en denigrerend zijn, vernietigend in zijn kritiek en ongenadig in zijn verhoorpraktijken. Deze afwijzing van anderen en de wijze van verhoor die dreigt de spot te drijven met ideeën van anderen is een zeer controlerende tactiek, waardoor anderen misschien tijdelijk toegeven, maar op zoek gaan naar kansen om de toekomstige effectiviteit van de INNOVATOR te ondermijnen. Dit veroorzaakt een op angst gebaseerde reactie in de INNOVATOR die ofwel bestaat uit kokende woede of totale controle door een vernietigend 3e graads verhoor van alles wat er wordt gezegd of gedaan.

Het beste antwoord voor een INNOVATOR die zich in deze situatie bevind is om één simpele waarheid te onthouden, één simpel feit ... het meest dwaze wat een mens kan doen is door te gaan met de aanwezigheid van wijsheid te zijn in een situatie die meer kennis, kracht of liefde nodig heeft.

De slimme (wakkere en bewuste) wijsheid-persoon verschuift naar één van die andere essentiële menselijke energieën en komt daardoor terug in een bijdragende modus.


Terug naar boven ^

Kernwaarde leerstijlen™


Op het moment dat we de kernwaarden van een persoon kennen, krijgen we een goed inzicht in de leerstijlen van die persoon. We weten dat iedereen in staat is om tot een bepaald niveau te leren in elke leerstijl. Maar wanneer dat leren in overeenstemming gaat met de primaire leerstijl, zal dat leren makkelijker en met veel meer plezier gaan dan wanneer het leren gebeurt in een leerstijl die van nature minder goed bij het individu aansluit.

 


De vier leerstijlen

De leerstijl van een individu is direct gerelateerd aan zijn/haar kernwaarde. Wanneer leermomenten aansluiten bij, of in harmonie zijn met de kernwaarden van het individu, gaat het leren makkelijk, is het leuk en heeft het leren blijvende resultaten. Wanneer de leermomenten komen op een manier die tegengesteld is aan de leerstijl van het individu, is het leren zwaar, saai en irritant. Het kost dan veel te veel energie en het leereffect verdwijnt zodra de “les” voorbij is.

We onthouden alles dat onze kernwaarden ondersteunt of bevestigd. Dingen die onze kernwaarden niet ondersteunen of bevestigen vergeten we heel makkelijk. De reden hiervoor is simpel. We zijn allemaal geprogrammeerd om op een bepaalde consequente manier het leven te benaderen. Dit is gebaseerd op ons unieke recept van de kernwaarden. We bezitten allemaal iets van al deze waarden, maar wel in verschillende verhoudingen. Onze strategie is gebaseerd op deze kernwaarden en we weten intuïtief dat we onze eigenwaarde en zelfrespect ontwikkelen wanneer we “werken” binnen deze structuur van kernwaarden. Ook weten we intuïtief dat we onze bijdrage aan de samenleving leveren als we in overeenstemming met deze kernwaarden functioneren.

Wanneer we bezig zijn met het leren van zaken die onze kernwaarden ondersteunen en er op gericht zijn om voldoening te krijgen in deze kernwaarden, zijn we vol enthousiasme, energie en motivatie. Als we deze lessen toepassen op ons verlangen om een bijdrage aan de samenleving te leveren, neemt onze eigenwaarde en zelfrespect toe, neemt vervolgens ons zelfvertrouwen toe en presteren we op ons hoogste niveau van productiviteit, creativiteit en effectiviteit. Wanneer de lessen in overeenstemming zijn met onze kernwaarden neemt ons verlangen en vermogen om te leren toe.

1. Builders – De "beslis-en-doe" leerstijl

De Beslis en Doe leerstijl is de meest moeilijke leerstijl…….. De drijfveren van deze personen motiveren hen om beslissingen te nemen op basis van een (onderbuik) gevoel om vervolgens actie te ondernemen.. Ze willen –NU- dingen veranderen. Ze willen hun eigen kracht ervaren in hun eigen dagelijkse leven.

Creëert wedstrijden waarbij veel snelle beslissingen, op basis van weinig informatie, genomen moeten worden. Snelle actie – zoals fysieke wedstrijden die een gevoel van persoonlijke kracht en bekwaamheid geven. Bijvoorbeeld het in teamverband, stapelen van grote blokken om zo de hoogste stapel of de stapel die het meeste gewicht kan dragen, te maken. Voorbeelden zijn fysieke spellen en wedstrijden en oefeningen in leiderschap, namelijk het vermogen om duidelijk commando’s over te brengen en ervoor te zorgen dat het team samenwerkt om een korte termijn doel te bereiken.

De leerstijl van deze mensen heeft een connectie met kracht (de toepassing van persoonlijke energie voor een juist effect) nodig. Wat er ook in het klaslokaal gebeurt, het moet te maken hebben met het vooruitzicht van een krachtig effect of de directe toepassing van persoonlijke kracht (op een vriendelijke manier gebrachte opdrachten of orders). De katalysator hiervoor is (zelf) vertrouwen. Dit vertrouwen zegt: “Ik weet wat ik moet doen, Ik zal de resultaten behalen die ik voor ogen heb en ik weet wat de volgende stap moet zijn”. Wanneer beslis en doe personen zich in een situatie bevinden die de elementen van vertrouwen, snel beslissingen nemen en fysieke, tastbare gevolgen nodig hebben, zullen zij zich zeer voldaan voelen.

Vormen van Communicatie die niet werken voor Builders (beslis-en-doe personen)

Wanneer je tegen “beslis-en-doe” personen zegt dat ze moeten gaan zitten en luisteren, zullen ze niet alleen niet luisteren, maar waarschijnlijk ook opstaan. Deze mensen zijn handeling georiënteerd. Geef hen een tastbare opdracht of situaties waarin beslissingen genoemd moeten worden. Verwacht geen één-op-één samenwerking op vertrouwelijk niveau, tenzij er specifieke beslissingen genomen moeten worden die leiden naar concrete actie en meetbare resultaten.

Geef “beslis-en-doe” individuen situaties waarin assertiviteit en spontane reacties vereist zijn. Vraag hen niet mooie plaatjes te tekenen, maar op de achterkant van een bierviltje een strategie te schetsen die leidt tot een beslissende actie. Vraag hen niet om op zichzelf onderzoek te doen of om mee te doen in lange (meer dan 10 minuten) brainstormsessies of het bijwonen van lange voordrachten. Geef hen het vooruitzicht om snel actie te kunnen ondernemen voor elke korte presentatie of bijeenkomst. Je kan hen beter geen langdurige videobeelden laten zien.

2. Merchants – De "praat-en-luister" leerstijl

De Praat en Luister leerstijl is een energieke, leuke en team georiënteerde leerstijl. De meest prettige lesmethodes in deze leerstijl omvatten spellen, rollenspellen, korte groeps- en individuele presentaties met veel schema’s, illustraties, en filmpjes. Maar ook korte (5-10 minuten) instructies met een directe toepassing van het onderwerp in een leuke oefening. Het delen van persoonlijke dingen in kleine groepen of in één op één gesprekken zijn voor deze groep mensen belangrijk en gewenst.

De Kernwaarde van deze leerstijl is Liefde (koesteren en voeden van de kernwaarden van anderen en zichzelf) en waarheid (de dingen zien zoals ze werkelijk zijn, de manier waarop mensen met elkaar omgaan). Alles wat gaat over deze zaken is interessant. Elke methode die deze waarden gebruikt heeft de voorkeur van deze mensen. Om een grondig en volledig begrip te krijgen van deze principes kunt je de onderstaande leidraad aanschaffen.

Vormen van communicatie die niet werken voor Merchants (praat-en-luister personen)

“Praat-en-luister” personen kunnen geen geduld opbrengen voor droge data of informatie overdracht sessies. Ze vervelen zich snel en raken gefrustreerd door onderzoek en “eenzame” opdrachten. Boeken en literatuur moet voor deze mensen niet hooggeleerd en theoretisch zijn. Luisteren naar lange voordrachten of presentaties is funest voor de aandacht. Als er in klassikale sessies geen ruimte is voor uitgebreide gesprekken of socratische discussies (mening geven, argumenteren, concretiseren, samenvatten en goed luisteren) dan kun je deze mensen er moeilijk bij betrekken. Deze mensen nemen al pratend beslissingen. Ze komen tot oplossingen door discussies. Zij houden ervan om anderen te steunen in dat proces. Het leereffect is het grootst wanneer deze elementen prominent aanwezig zijn. Merchants worden in verlegenheid gebracht door het direct meten van resultaten. Ze houden niet van persoonlijke conflicten. Ze verzetten zich tegen het openlijk moeten aanhoren van kritiek. Ze houden van intensieve, veel energie vragende, maar vriendschappelijke spellen, sporten of situaties. Maar vraag hen niet om persoonlijke reacties, om directer te zijn of om zich te haasten in hun praat en luister proces met anderen.

3. Innovators- De "observeer-en-los-op" leerstijl

De kern van deze leerstijl is complexe en moeilijke uitdagingen. Situaties met veelzijdige en gevarieerde uitkomsten, brainstormen, gekonkel, vergaren van informatie door gebruik te maken van alle 5 de zintuigen (dus niet gedetailleerd onderzoek). Deze elementen moeten aanwezig zijn om de aandacht te trekken en te houden van de observerende, probleemoplossende persoon. Doordachte mysteries of raadsels, puzzels, beoordelingen van systemen en aanbevelingen, het dagelijkse echte leven, ernstige of taaie verhalen met complexe en samenhangende slimmigheden maken de “observeer-en-los-op” leerstijl creatief en aansprekend.

De kernwaarde die in deze leerstijl geëerd moet worden is Wijsheid. Deze mensen hebben het nodig om een complexe situatie te evalueren. Complexe en moeilijke problemen intrigeren deze mensen en hun zelfrespect is significant gebaseerd op de grootte, belang en de moeilijkheid van de problemen die ze oplossen.

Ze moeten gevraagd worden om hun eigen individuele beoordelingen te maken om zo hun eigen intellectuele krachten te ontwikkelen. Ook moeten zij de gelegenheid krijgen om hun observaties te delen en te brainstormen om met een wijs antwoord of wijze oplossing te kunnen komen. Ze zijn competitief met hun ideeën en het geeft hen voldoening wanneer hun oplossingen geaccepteerd en geïmplementeerd worden. Ze gedijen op interactieve sessies waar ze ideeën kunnen spuien en waar oplossingen bedacht moeten worden. Ze zijn bereid en in staat om begaan te blijven met mensen. Daarom zijn discussies over het algemeen zeer energiek en confronterend zonder strijdlustig te zijn. Alle leermomenten waarbij observeren, begrijpen en het hebben van wijsheid nodig zijn, zullen dit type mens boeien en intrigeren.

Vormen van communicatie die niet werken bij een Innovator (observeer-en-los-op personen)

Het is ineffectief als je “observeer-en-los-op" mensen spontane, veel energie vereisende oefeningen aanbiedt, die hen niet in de gelegenheid geven om een comfortabel niveau te ontwikkelen voor het proces en de omgeving of geen tijd geven om de juiste oplossing/reactie te bedenken. Geef hen geen gemakkelijke problemen om op te lossen. Geef hen geen antwoorden. Laat hen zelf de antwoorden bedenken en formuleren. Geef hen geen herhalende opdrachten of eenvoudige verwerking of omzetting van getallen in andere vormen - geen analyse. Deze mensen willen creatief en slim bezig zijn. Met deze mensen kan uren gesproken worden als er veel boeiende vragen gesteld worden en een goede socratische (mening geven, argumenteren, concretiseren, samenvatten en goed luisteren) dialoog kan plaatsvinden.

Geef hen ruim de tijd om hun beoordeling te maken en om hun oplossingen daaruit af te leiden. Huiswerk is goed voor deze mensen. Om tot hun beste wijsheden te komen moeten zij zich in alle stilte afzonderen. Geef deze mensen geen irrationele of emotionele docent die op macht uit is. In dat geval zal de innovator simpelweg niet meedoen, of de boel verstoren door het stellen van gênante verhorende vragen. Kleineer hen niet in hun ideeën en dwing hen niet om snelle beslissingen te nemen anders kan je weldoordachte feedback of zelfs bespotting verwachten. Wanneer zij niet de kans krijgen om iets te beoordelen, vragen te stellen, hun observaties en experimenten te verwerken voelen zij zich slecht en respectloos behandeld en zullen ze zich koppig en onhandelbaar opstellen.

4. Bankers – De "lees-en-analyseer" leerstijl

De "lees-en-analyseer" leerstijl is zeer eenvoudig. Alles moet worden gebracht met details, informatie, grafieken, schema’s en statistieken. Wanneer je deze personen niets concreets geeft om uit het hoofd te leren maak je je niet populair. De kern ingrediënten bij deze leerstijl is leesstof die harde bewijzen levert met de mogelijkheid om deze te analyseren, te ontleden en te herschikken. Methodieken, wiskunde, historisch bewijs en nauwkeurige experimenten boeien en intrigeren deze personen. De Banker wil graag alles schriftelijk vastleggen.

De Kernwaarde van deze personen is Kennis (het hoe en waarom van dingen). Hen iets proberen te leren, zonder dat het onderbouwd kan worden, of zonder dat zij het kunnen onderbouwen, heeft volstrekt geen zin. Bankers ("lees-en-analyseer" individuen) waarderen rechtvaardigheid. Zij vinden het prettig wanneer zij gevraagd worden om het niveau van rechtvaardigheid en gepaste antwoorden in bepaalde situaties te bepalen. Ook houden zij ervan om kennis over te brengen op anderen. Geef hen veel gelegenheid om hun kennis te demonstreren of onrechtvaardigheid te identificeren en te bewijzen.

Vormen van communicatie die niet werken bij Bankers (lees-en-analyseer personen)

Het heeft geen nut om van Bankers spontaniteit te verwachten, of hen mee te laten doen aan rollenspellen of niet voorbereide presentaties. Zij willen graag gelijk hebben en perfect zijn. Breng hen niet in situaties waar zij onwetend, onkundig of dom zouden kunnen lijken. Geef hen niet een grote hoeveelheid gesproken informatie, maar geef het hen zwart op wit. Geef hen geen informatie die ze niet kunnen gebruiken of informatie beneden hun niveau van ontwikkeling. Laat hen zelf het werk doen om de informatie of de data te vergaren, analyseren en verwerken in een analytisch schrijven of zo iets dergelijks.

Vraag hen niet om halsoverkop beslissingen te nemen en verwacht geen intieme of relationele samenwerking. Vraag niet om oplossingen voor complexe abstracte problemen. Deze mensen zijn concreet en lineair in hun denken.


Terug naar boven ^

Conflict Strategieën

BUILDER Negatieve Conflict Strategie

De kunst van intimidatie

Intimidatie is een effectief verdedigingsmechanisme, omdat het mensen overrompelt, het hen overweldigd en hen bedreigd doet voelen. De energie van de intimidator is een orde van grootte groter dan dat wat normaal in de betreffende situatie verwacht kan worden – zeker voor personen wiens BUILDER kernwaarde relatief laag is.

Intimidatie heeft de neiging om een directe uitwerking op mensen te hebben. Vervolgens kan de intimidator de bal terug verwachten, omdat de intimidatie bij anderen kwaad bloed zet. Zij zullen vervolgens hun eigen alternatieve verdedigingsmechanisme gebruiken om de intimidatie strategie te ontzenuwen. Intimidatie werkt het beste als de personen persoonlijk contact hebben – telefonisch contact geeft hierna het meeste positionele voordeel en als laatste de geschreven intimidatie. Als personen de kans krijgen om het telefoongesprek te beëindigen of de brief te verscheuren (email te deleten), dan worden de strategische voordelen van intimidatie verzwakt.

Intimidatie heeft de neiging om een directe uitwerking op mensen te hebben. Vervolgens kan de intimidator de bal terug verwachten, omdat de intimidatie bij anderen kwaad bloed zet. Zij zullen vervolgens hun eigen alternatieve verdedigingsmechanisme gebruiken om de intimidatie strategie te ontzenuwen. Intimidatie werkt het beste als de personen persoonlijk contact hebben – telefonisch contact geeft hierna het meeste positionele voordeel en als laatste de geschreven intimidatie. Als personen de kans krijgen om het telefoongesprek te beëindigen of de brief te verscheuren (email te deleten), dan worden de strategische voordelen van intimidatie verzwakt.

Een deel van de effectiviteit van intimidatie berust op het openlijk gebruiken van schaamte en schuld naar anderen toe. Een persoon met een hoge kracht kernwaarde, die zich wendt tot het gebruiken van intimidatie, zal zijn gedrag volledig proberen te rechtvaardigen door met de schaamte-en-schuld vinger naar anderen te wijzen. Dit is de aard van de slachtoffer-positie van de kracht-persoon. De slachtofferhouding is een andere sociale strategie die onderdeel uitmaakt van alle vier de kernwaarde strategieën. Bij elk van de vier kernwaarden ziet deze slachtofferhouding er weer anders uit.

Een andere prijs die een persoon, die soms of regelmatig intimidatie gebruikt, betaalt, is het verlies van het vermogen om zuivere juiste kracht-strategieën te gebruiken. Omdat intimidatie een angst-gebaseerde kracht strategie is, zullen personen die het doelwit van intimidatie zijn geweest of er bij anderen getuige van zijn geweest, zich terugtrekken, confrontaties voorkomen en de nabijheid met de intimidator vermijden.

Vervolgens kan elke handeling van kracht geïnterpreteerd worden als onderdeel van de aanvalswapens van de intimidator. Veel mensen verzetten zich tegen de inspanningen van de door kracht gedreven persoon om zijn/haar persoonlijke energie te gebruiken en anderen aan te sporen om hard met of voor hem te werken of vermijden dit.

Als intimidatie in een groep regelmatig wordt toegepast, zullen de anderen beginnen te zien dat het helemaal niet zo angstwekkend is als ze dachten dat het was. Op een onderbewust niveau beginnen ze aan te nemen dat ze niet op orders, commando’s of uitgesproken verwachtingen hoeven te reageren, totdat de kracht-gebaseerde persoon escaleert in de intimidatie modus. Vanaf dat moment is iedereen bij de les en werkt keihard - totdat de intimidator vertrekt. Vervolgens vervalt iedereen in een ietwat lagere productieve modus dan de modus die bestond voor de laatste intimidatieronde.

Personen die zelf intimidatie niet als strategie gebruiken, zelfs niet als ze angstig zijn, weten vaak niet hoe ze om moeten gaan met iemand die intimidatie gebruikt. Dat is de reden waarom het werkt – intimidatie komt als een verrassing en het niveau van emotionele, psychologische energie is zo groot dat mensen zich instinctief terugtrekken en toegeven.

Daar komt bij dat veel mensen een gewillig slachtoffer zijn door het accepteren van de schaamte en de schuld van anderen. Sommige zijn bereid de woede en vijandigheid van intimidatie te accepteren, omdat ze blijven geloven dat zijzelf de legitieme reden van de emotionele uitbarsting van de andere persoon zijn.

Effectieve strategieën om de intimidatie strategie te ontkrachten

1.    Benader Intimidatie met echte Kracht. Als je een door kracht gedreven persoon bent (eerste of tweede dominante kernwaarde), dan zou je een counter-punch approach kunnen gebruiken – intimidatie kracht ontmoet dappere kracht.

Het is erg belangrijk om te begrijpen dat je niet effectief zult zijn als jij jezelf toestaat angstig te worden en zelf ook intimiderend gedrag gaat vertonen, wanneer iemand jou probeert te intimideren.

Tenzij jij natuurlijk daadwerkelijk krachtiger bent en meer bereid bent om je zelfbeheersing op te geven en je je intimidatiegedrag toestaat om kosten-wat-kost te winnen. Anders is een intimiderende reactie op intimiderend gedrag alleen goed voor het laten escaleren van de situatie in een destructief conflict.

Als je een positie van autoriteit bekleedt die superieur is aan die van de intimiderende persoon, dan zal het herinneren hieraan er meestal voor zorgen dat de persoon zich terugtrekt of zal het ervoor zorgen dat hun gedrag binnen redelijke (sociaal acceptabele) grenzen blijft.

Als je persoonlijk duidelijk krachtiger bent (groter, sterker, rijker, slimmer bent of betere connecties hebt) ongeacht de bron van die kracht – dan zal de door kracht gedreven persoon een intuïtieve inschatting maken van de kracht van iedere tegenstander en zal hij de keuze maken om de situatie wel of niet in een conflict te laten escaleren. Werkelijke kracht kan er in sommige gevallen toe leiden dat een intimiderende persoon zich terugtrekt.

2.    Leid de Intimidator af door oprechte vragen te stellen.. Het verschuiven van de kracht strategie naar de wijsheid strategie kan als tactiek gebruikt worden om de poging van een ander om jou te intimideren onschadelijk te maken. Een vereiste hierbij is dat je passief en kalm blijft. Stel met een zachte stem een gerichte, oprechte vraag met de bereidheid om uit de situatie te stappen als deze tactiek mislukt.

Als je op een kalme manier een belangrijke vraag stelt, dan wordt de intimidator overrompelt. Er is geen tegendreiging of zichtbare strategie om te overheersen of om te kwetsen. De noodzaak om te intimideren verdwijnt meteen tot op het niveau van de angst van de intimidator of de egocentrische behoefte om krachtiger te lijken voor de ander en zichzelf.

Het stellen van intelligente vragen in een emotionele situatie zorgt ervoor dat iedereen, die erbij betrokken is, verschuift van het intuïtieve gedragstype naar een meer cognitief gedragstype. Deze verschuiving naar de bewuste cognitieve manier van doen veroorzaakt een verlies van energie en een afname van de woede en de angst die de intimidatiestrategie aandreef.

3.    Maak intimidatie onschadelijk door de waarde van de vriendschap/relatie te benadrukken. De verschuiving naar een liefdesstrategie vereist een kalm uiterlijk. Blijf zitten, armen in een open en niet-beschermende houding en het gezicht ontspannen en vredig. Met deze niet-intimiderende houding zeg je meerdere keren de naam van de persoon, totdat er een pauze moment komt in het schreeuwen en maak je vervolgens een van de volgende opmerkingen:

A.    “Ik wil geen ruzie met je maken en ik ben niet bereid hier bij jou te blijven als je schreeuwt en dreigt.”

B.    “Ik waardeer onze relatie en wil graag een andere keer met je praten.” Vervolgens vertrek je.

Noot: Als iemand een intimiderende houding tegen je aanneemt en weigert je kantoor te verlaten, dan is het tijd voor een toilet- of koffiepauze. Verlaat je eigen kamer als dat is wat er nodig is om de situatie te ontzenuwen. Dit is niet de tijd om toe te geven aan je eigen ego tegenover anderen, of negatieve oordelen die je over jezelf hebt.

In tegenstelling tot algemene opvattingen is de handeling om weg te gaan een krachtige situatieombuiger en het zou ervoor kunnen zorgen dat de intimidator je zal proberen te volgen om zo het conflict voort te zetten. Als dit het geval is, dan start je simpelweg een gesprek met een ander, terwijl je de intimidator negeert. Als de persoon redelijk sociaal acceptabel is, niet gewelddadig of neurotisch, dan zal de ongepastheid van hun geëscaleerde intimiderende gedrag hen noodzaken zich uit de situatie terug te trekken.

4.    Blijf emotieloos en in een vaste positie. De wijsheid strategie is net zo effectieftegen intimidatie. Hiervoor is in het algemeen nodig dat je blijft zitten of staan in een vaste positie, niet spreekt of beweegt, zelfs niet in de ogen van de intimidator kijkt; kortom negeer de persoon die gezien wordt als ongepast intimiderend.

Deze weigering om emotioneel te worden en het afzijdig blijven van de situatie terwijl je stil blijft en niet reageert, kan voor een andere uitbarsting van schreeuwen zorgen en zelfs leiden tot fysiek dreigende houdingen (over iemand heen staan, ballen van een vuist, neus-tegen-neus staan). Het uitblijven van een krachtige tegenreactie zal er daarentegen voor zorgen dat de meeste intimiderende personen snel stoppen en een andere tactiek gaan proberen. Immers, de bedoeling van intimidatie is ervoor te zorgen dat de tegenstander van de intimidator vlucht of vecht.

De strategie van de BANKER levert niets om intimidatie op te richten, er valt nergens tegen te vechten.


MERCHANT Negatieve Conflict Strategie

De kunst van manipulatie

De manipulatie strategie is effectief, omdat de meeste mensen aannemen dat de mensen om hen heen een hoge mate van integriteit hebben. De verwachting is dat wat een andere persoon zegt in principe waar is en dat die persoon er geen dubbele agenda op nahoudt.

Het werkt ook omdat mensen over het algemeen aardig gevonden willen worden en ervan genieten als ze een geaccepteerd onderdeel van een groep uitmaken. Door liefde gedreven mensen die naar het manipulatie verdedigingsmechanisme verschoven zijn, lijken erg op een op liefde gebaseerd persoon. Deze persoon lijkt simpelweg gelukkig, angstvrij en een effectief relatie bouwend- en relatie koesterend individu.

Een andere kant van manipulatie is het claimen van de slachtofferrol om zo de mensen om je heen te laten denken dat de ander de oorzaak is van het conflict en de gekwetste gevoelens. Dit zorgt ervoor dat de manipulerende persoon niet als liefdeloos gezien wordt, maar alleen als verwond en de minachting, misbruik en belediging niet verdient.

Er zijn veel verschillende soorten strategische doelstellingen van de manipulatie strategie. Hierdoor zijn ze moeilijk te begrijpen, op te sporen en te ontzenuwen. Wanneer je het doelwit van een defensieve persoon bent die manipulatie gebruikt om zijn kalmte te hervinden en op een indirecte manier probeert te krijgen wat hij wil, dan kan het gebeuren dat je je verwart voelt. Sommigen hebben het hierbij over slijmen, flatteren en misbruik of erin geluisd worden door een verhaal dat ervoor zorgde om het conflict, de kritiek en afkeuring van anderen te ontzenuwen.

Tenslotte betrap je jezelf erop dat je over het verleden of de toekomst spreekt, terwijl je elke vorm van kritiek, mate van prestatie en de realiteit van de huidige situatie vermijdt.

Een onderdeel van het wapenarsenaal van de manipulators is overdrijven (liegen) en met veel energie emotioneel gebaseerde pogingen ondernemen om mensen over te halen om hun kant te kiezen. Dit alles wordt gedaan om de wereld te laten geloven dat de manipulator vrij is van fouten, vrij van verantwoordelijkheid, vrij van elke vorm van mislukking – een persoon die in alle opzichten volledig onschuldig is aan alles wat dan ook maar enigszins als negatief door anderen kan worden opgevat.

Als de manipulatie in gang is gezet dan worden anderen, door effectieve emotionele manipulatie, gebruikt om hun gevechten te strijden, zodat de manipulators zelf buiten schot blijven en de schijn kan worden opgehouden dat zijzelf goede, gelukkige en geweldige mensen zijn.

Als een leider met regelmaat manipulatieve tactieken in een groep heeft toegepast, dan wordt er niet langer op de positiviteit van zijn woord vertrouwd. Hoopvolle uitspraken worden dan beoordeeld als overdreven en niet op feiten gebaseerd en de ontvanger devalueert uitingen van openlijke emoties en complimenten. Kortom, de door liefde gedreven persoon wordt niet meer gezien als een zorgzaam persoon, maar als iemand die misbruik maakt van mensen, een leugenaar en onecht is.

Het vermogen van de door liefde gedreven persoon om zijn belangrijkste bijdrage te leveren is hierdoor verminderd. Mensen zijn terughoudend om zich door de visie en doelen van de leider te laten inspireren, zodra het vertrouwen in de relatie is geschonden. Het resultaat is dat de verwachte ingrediënten van succes – teamgeest, onderlinge afhankelijkheid en samen delen – in kracht zijn afgenomen of zelfs zijn verbroken. De mate hiervan heeft een directe relatie met de grootte van de manipulerende handelingen van de door liefde gedreven persoon, die angst ervaart en oude scenario’s uit zijn kindertijd naspeelt in een volwassen wereld.

Anderen kijken met een sceptische blik naar de positieve, inspirerende, motiverende en creatieve visie van de door liefde gedreven persoon en zien het als weer een andere manier van manipulatie. Het vermogen van de leider om zijn team te enthousiasmeren, te inspireren en nieuwe initiatieven in gang te zetten is dramatisch verminderd, soms zelfs compleet verwoest. Het duurt lang voor het vertrouwen van de groep weer hersteld is.

Als de door liefde gedreven persoon eenmaal gelooft dat er niet van hem gehouden wordt, dat hij oneerlijk behandeld wordt, wordt genegeerd, buiten gesloten wordt, de schuld krijgt van mislukkingen, dan zullen de personen die hier de oorzaak van zijn, gezien worden als oneerlijk, beschuldigend en niet-accepterende personen en vervolgens worden ze veroordeeld tot liefdeloze en slechte mensen (voor dit moment of voor altijd). Omdat deze onvriendelijke verraders oneerlijk zijn en de door liefde gedreven persoon, die alleen probeert de meest liefdevolle aanwezigheid op de planeet te zijn, ten onrechte aanvallen, moeten deze verraders wel niet goed zijn. Deze veroordeling rechtvaardigt voor de door liefde gedreven persoon dat er vrijelijk gebruik gemaakt mag worden van manipulatie, totdat het gevoel van geliefd zijn en gewaardeerd worden weer hersteld is.

Wij, als individuen, ongeacht ons kernwaarden profiel, vinden het niet prettig om als niet goed gezien te worden. De boodschap dat wij altijd een braaf meisje of jongetje moeten zijn, is terecht of onterecht in bijna ieder kind gedrild. Het oordeel dat je niet goed genoeg zou zijn, laat diep in je binnenste een alarm afgaan, dat ervoor zorgt dat ieder persoon onbewust overweegt om hun afweermechanisme in werking te zetten. Op deze manier kan de diepe bedreiging gericht op de ziel verslagen worden.

Merchants, personen waarvan de dominante kernwaarde energie liefde is, zijn over het algemeen de meest vergevingsgezinde personen – maar als ze eenmaal te vaak tot een onacceptabel niveau gekleineerd, beledigd, geminacht zijn of als ze hun gevoel van waarheid in de situatie verloren hebben – worden deze mensen juist de minst vergevingsgezinde, wantrouwende personen. Als de relatie door een MERCHANT eenmaal verbroken is, dan is de kans op herstel van die relatie klein.

Er zijn extreme nederigheid, excuses en uitingen van zorgzaamheid nodig om een kans te verdienen om het weer goed te maken.

Notitie: Het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen de vergevingsgezinde houding en de langdurig geduldige, tolerante houding. Door liefde gedreven mensen zijn over het algemeen niet langdurig geduldig, maar vaak juist redelijk intolerant ten opzichte van onbeduidende dingen. Ze zijn geneigd om aan de oppervlakte makkelijk te vergeven, maar houden vanbinnen een lijstje bij met verwondingen en verdriet die anderen bij hen hebben veroorzaakt. Dit lijstje met opgemerkte aanvallen wordt voor twee doeleinden gebruikt:

1: Als een middel om een aanval te rechtvaardigen en als bewijs van de slechtheid van de verrader als er zich een volgende situatie voordoet.

2: Een rechtvaardiging voor het wantrouwen met als doel het beschermen van de door liefde gedreven persoon. Een bescherming tegen het te vertrouwelijk zijn, het weer voor de gek worden gehouden en het gekwetst worden door anderen, waarbij de door liefde gedreven persoon hen toestond hem pijn te doen.

Een van de beste defensieve tactieken van de door liefde gedreven persoon (in de manipulatie modus) is het woedend opsommen van alle misstanden uit het verleden uitgevoerd door deze “slechte” persoon. Deze tirade zorgt ervoor dat de huidige aanvaller zodanig van zijn stuk gebracht wordt, dat hij zich terugtrekt of een poging tot verzoening onderneemt.

Het individu dat nu aangevallen wordt door de door liefde gedreven persoon kan zelf ook woede gebruiken om de ander te manipuleren om medewerking te forceren of om de aanval te verlichten. Dit individu heeft nu voldoende bewijs om aan te kunnen tonen dat hij wordt aangevallen, waardoor ook de door liefde gedreven persoon als “slecht” getypeerd kan worden.

Spanning en angst begint beide individuen over te nemen, die nu allebei in de defensieve/aanvalsmodus zitten. Zij gebruiken allebei hun meest geoefende wapens van zelfverdediging om de ander te ontwapenen, onschadelijk te maken of te vernietigen.

Tegen-manipulatie: “We raken verstrikt in een web van onze eigen leugens”. Mijn onbewuste beslissing om manipulatie te gebruiken heeft ertoe geleid dat elk liefde gebaseerd persoon mij niet meer vertrouwt. Het levert hen het bewijs dat ik niet de goede persoon ben, die ik doe voorkomen dat ik ben. Ze hebben nu nog een sterk bewijs met betrekking tot hun positie in handen, namelijk dat ik niet te vertrouwen ben en dat ik het niet waard ben om geliefd te zijn. Manipulatie van mij, een slecht persoon, is niet langer een misdaad tegen liefde.

Effectieve strategieën voor het ontkrachten van de manipulatie strategie..

1.    Beantwoord manipulatie met de garantie van liefde.. Het is niet de bedoeling om onderdanig te zijn of om manipulatie zijn doel te laten bereiken. Deze strategie is de bevestiging van liefde en acceptatie – uitingen van hoe zeer je de relatie met de persoon, die op het moment vastzit in zijn manipulatie strategie, waardeert. Het is een opzettelijke validatie van de waarde van de persoon, een directe en eerlijke waardering van de kernwaarde van deze persoon.

Het geeft de manipulator de kans om zijn emoties onder controle te krijgen en het opent de mogelijkheid om een goede relatie voort te zetten. In feite geef je de persoon de kans om zijn behoefte aan zelfverdediging los te laten. Zelfs een relatief onvolwassen liefde gebaseerd persoon zou in staat moeten zijn om van de manipulatieve houding naar een werkbare, effectieve, luisterende en delende houding te verschuiven, als je hun diepste Kernwaarde(liefde) respecteert.

2.    Beëindig de situatie. Deze door kracht gedreven reactie beoordeelt intuïtief de huidige situatie als potentieel destructief en vindt het gerechtvaardigd uit de situatie te stappen. Probeer het met de volgende uitdrukking: “ Ik ben niet bereid hier nu mee door te gaan.” Dit wordt gevolgd door de verplichting om het op een ander tijdstip nog een keer te proberen. Deze vervolgafspraak moet ver genoeg in de toekomst liggen om de defensieve door liefde gedreven persoon de gelegenheid te geven om los te komen van zijn behoefte aan manipulatie, maar snel genoeg om zich niet afgewezen te voelen.

De door liefde gedreven persoon zal zich gerespecteerd en geëerd voelen en zal het hierdoor moeilijk vinden om vast te blijven houden aan zijn negatieve emoties. Handelingen van kracht kunnen gezien worden als een bevestiging van liefde, zolang er geen sprake is van bedreiging, intimidatie of minachting van de persoon. Door kracht gedreven taal geeft niet toe aan manipulatie, maar zal de door liefde gedreven persoon ook niet overweldigen of afwijzen.

Voorbeeld: “Ik wil met jou beter hierover communiceren dan we nu doen. Ik ben bereid om het hier met jou morgenochtend nog een keer over te hebben.” Dit zijn sterk assertieve, krachtige uitspraken die door de door liefde gedreven (nu angstig en manipulatief) persoon makkelijk geïnterpreteerd kunnen worden als toezeggingen tot het bijdragen aan een goede onderlinge relatie. Dit geeft de mogelijkheid om ja of nee te zeggen tegen de mogelijkheid om de volgende dag de dingen op te lossen. De liefde wordt geëerd, maar de manipulatie krijgt geen kans om zijn invloed uit te oefenen.

3.    Geef de kans om een positieve prestatie te delen.Wijsheid leunt achterover en bekijkt de persoon die in de ban van manipulatie is en vraagt zich af wat er aan de hand is. Waarom is die persoon zo geagiteerd? De wijsheid persoon is in staat om voorbij de emotie te kijken, of het nu zeuren of woede is, en nieuwsgierig te blijven naar de oorsprong van de ongemak. De wijze persoon zou daarentegen makkelijker de manipulatie herkennen, zeker als hij zichzelf toestaat om de door liefde gedreven persoon (die in de manipulerende modus zit) vragen te stellen.

Maar je moet op je hoede zijn om geen vragen te stellen die aanvoelen als een verhoor, of die een onthulling van de oncomfortabele waarheid vragen, zeker als de door liefde gedreven persoon zich al opgelaten, veroordeeld, ongeliefd en ongewaardeerd voelt. Wijsheid zoekt dan naar een vraag die beantwoord kan worden met een positieve uitspraak van prestatie, succes of simpelweg aanspraak kan maken op goede vaardigheden of eigenschappen van de persoon. Dit geeft de manipulator de mogelijkheid zijn zelfrespect te hervinden en geeft hen de kans om de negatieve emoties los te laten. Dit kan ervoor zorgen dat de door liefde gedreven persoon bereid is om in de oncomfortabele situatie te blijven zonder over te gaan naar manipulatie om te overleven.

Voorbeeld: Wat was tot nu toe het sterkste onderdeel van je strategie? Op wie vertrouwde je het meeste voor hulp bij het creëren van je succes? Wie had je het beste kunnen helpen als je hem er eerder bij had geroepen? Welke waarde kunnen we aan de huidige situatie geven?

Als de persoon die manipuleert eenmaal een beetje ontspant, dan zou het zo maar kunnen zijn dat hij een simpele conversatie wel ziet zitten. Het gevoel van kritiek en potentiele afwijzing is verdwenen, zodat de persoon, die zichzelf voor gek zette door te liegen, te zeuren of woedend te zijn, nu in staat zal zijn om rustig te gaan zitten om de mogelijkheden tot verbetering te ontdekken. De eerste vereiste is het eren van de kernwaarde liefde van de persoon en het creëren van een praat-en-luister omgeving die het voortzetten van de relatie ondersteunt.

4.    Vertel anderen over de eerdere persoonlijke successen van deze persoon.Om een referentiekader te kunnen neerzetten creëert een opsomming van eerdere successen een lange termijn gevoel en een gevoel van het leveren van een constante bijdrage. Het rapporteren van de successen van de door liefde gedreven persoon moet uit meer bestaan dan alleen harde feiten. Er moet een opsomming zijn van persoonlijke bijdragen, relaties die zijn opgestart door hem en de waarde die deze relaties hebben bijgedragen aan het team, de groep of bedrijf. Het beste resultaat wordt bereikt als dit alles in het bijzijn van de groep plaatsvindt om zo het beste zelfbeeld van het individu te bewerkstelligen.

Met een redelijke basis van feiten zou de persoon in staat moeten zijn om naar een open houding of integriteit terug te gaan. Als dit niet het geval is, dan wordt de volgende strategie aanbevolen. Vraag om een geschreven rapportage over de huidige situatie die de persoon in verlegenheid heeft gebracht. Sta een afkoelingsperiode toe. Als een persoon een dag of twee de tijd krijgt om dingen op te schrijven, dan is de persoon zelf vaak al in staat om zijn eigen positieve en negatieve prestaties op te merken. Het is veel makkelijker voor een door liefde gedreven persoon om zijn eigen mislukkingen stilletjes aan een persoon te vertellen. Geef deze persoon de kans om dit te doen; maar niet onder dwang en voor de massa en niet terwijl hij zijn ergste zelf door manipulatie tactieken laat zien.


INNOVATOR Negatieve Conflict Strategie

De kunst van het verhoren

Verhoren is de negatieve conflict strategie van de door wijsheid gedreven persoon. Het is een erg effectieve truc, omdat anderen worden overrompeld en het hun onwetendheid of hun gebrek aan vaardigheden laat zien. De kunst van het verhoren is ervoor gemaakt om wijsheid-achtige strategieën toe te passen om op deze manier elke redelijkheid van andermans argument te verwijderen, de onwetendheid van anderen te laten zien en anderen voor gek te zetten.

Door het stellen van scherpe, wraakzuchtige vragen zorgt de verhoorder ervoor dat toeschouwers op afstand blijven en ze zich op de achtergrond houden uit angst doelwit van eenzelfde soort verhoor te worden. Deze tactiek laat ook de superioriteit van de logica en de redenerende vaardigheden van de verhoorder zien. Dit vergroot bij de verhoorder het gevoel van het in controle zijn en maakt dat anderen de doortraptheid en intelligentie van de verhoorder vrezen en bewonderen.

Notitie: Let op: dit is niet hetzelfde als het respecteren en waarderen van iemands wijsheid. Maar ook deze vorm van (h)erkenning door anderen van zijn vaardigheden op het gebied van argumenteren en talent voor vragen stellen is veelal al voldoende voor de door wijsheid gedreven persoon om het verhoor te laten voor wat het is en langzaam terug te keren naar het wijsheid proces.

De zwakte van deze tactiek is dat de door wijsheid gedreven persoon vaak erg opgewonden raakt over ideeën die hij uit. Hij geniet van de het heen-en-weer redeneren en krijgt energie van deze mentale sport – het is een vorm van brainstorming waarbij vaak een ander niveau van denken wordt bereikt.

Maar anderen, die getuige of doelwit van de verhoren zijn geweest, zijn nu geneigd om deze positieve wijsheid te zien als onderdeel van dezelfde wrede, aanvallende ondervragende techniek. Ze zijn geneigd zich terughoudend op te stellen en durven alleen nog maar de meest logische ideeën aan te dragen tijdens open brainstorming sessies. De wijsheid persoon is op deze manier afgesneden van het interactieve beste denken van anderen en dit is nou net wat hij nodig heeft om zijn informerende verstand te voeden.

Net zoals bij de andere negatieve conflict strategieën zorgt deze vorm van verhoren ervoor dat anderen zelf ook angstig worden. Dus de ondervrager lokt vaak manipulatie uit bij de door liefde gedreven personen, intimidatie in de door kracht gedreven personen en afstand nemen en veroordelen in kennis personen. Andere wijsheid personen grijpen als tegenreactie ook naar het verhoren en lokken emotionele en wrede verhoren bij andere door wijsheid gedreven personen uit. Soms lijkt het erop dat deze personen de domkop zijn, waarvan ze zo bang zijn om die te zijn. Deze uitdaging van “tegen-verhoren” veroorzaakt een escalatie van de intensiteit en een verdieping van het negatieve, destructieve doel. De oorlog die ontstaat door het over-en-weer verhoren van twee of meer verhorende personen is een interessant gevecht om te volgen – vanaf een veilige afstand.

Effectieve Strategieën om het Verhoren te ontkrachten

1.    Stel een oprechte vraag over de intentie van de verhoorder.Wanneer een door kennis gedreven persoon (INNOVATOR) plots in het verhoren van personen vervalt, dan is dat zijn vorm van verdediging tegen een door hem ervaren aanval Hij bemerkt dat zijn ideeën niet gerespecteerd of gebruikt worden en dat sommige mensen de verhoorder als een domkop zien. Dit prikkelt de diepste angst van de verhoorder, namelijk “Ik ben een domkop”. Dus de handeling van het verhoren is een afleidingsmanoeuvre, namelijk het gewicht van het intellect in de strijd gooien om iemand naar beneden te halen door middel van verhoren in plaats van strategische leiding, onderbouwde oplossingen en essentiële wijsheid te verstrekken.

Stel een vraag over de intentie van de vragen van de verhoorder. “Wat is het belangrijkste wat er nu moet gebeuren?” Dit soort vragen zal niet per definitie het verhoren stoppen. Maar ongeacht de hoeveelheid integriteit die de persoon, onder de angst om als domkop gezien te worden, nog over heeft, zal hij het verhoor willen stoppen om te reageren op een oprechte vraag. De nieuwe situatie vraagt om zijn echte wijsheid weer in te zetten.

Deze manier van vragen stellen is een verrassing. Wat een verhoorder verwacht is dat hij je overrompelt om je zo in een defensieve houding te drukken. Hierdoor ga je domme dingen zeggen en kan de verhoorder dit weer tegen je gebruiken in een nieuwe ronde van verhorende vragen.

Andere voorbeelden:Probeer je mij met deze vraag te kwetsen? Deze vraag geeft de verhoorder de kans om zachtmoedigheid en genade te laten zien. En als de vraag echt oprecht gesteld is, dan kan het door de barrière van het verhoren doordringen tot de diepere persoon die zich verschuilt achter de verhorende strategie. Per slot van rekening ziet het er gek uit als de ridder in het harnas zijn zwaard opheft naar zijn schildknaap, die de teugels van zijn paard vasthoudt. Net zoals het gebruiken van een atoombom tegen mensen met pijl en boog, wil de verhoorder dat zijn verhoor overkomt als een redelijke en gerechtvaardigde reactie op de actie van de aanvaller. Aangezien het voor gek zetten en de ander het gevoel geven voor gek te staan, het doel van de verhoorder is, zal een vraag naar de intentie van het verhoor, de verhoorder, al dan niet tijdelijk, ontwapenen.

“Wil je echt een antwoord op deze vraag?” Het feit is dat de verhoorder alleen uit is op een dom antwoord van de ander. Als je dus redelijk en kalm blijft en laat zien dat je geen intentie hebt om defensief, hysterisch of zelf verhorend te worden, dan zal de verhoorder goed zijn best moeten doen om een redelijke vraag niet met een redelijk antwoord te beantwoorden. Het zou dom zijn om toch een onredelijk antwoord op de vraag te geven, omdat hierdoor de dwaasheid van de verhorende strategie naar voren komt en de destructieve bedoeling teniet wordt gedaan.

2.    Beantwoord een krenkend verhoor met het geven van feiten en informatie. Deze door kennis gedreven strategie is effectief, omdat het leveren van feiten en informatie een neutrale, niet-emotionele en niet bedreigende reactie is. Dit kan alleen worden gezien als vreedzaam en niet uitdagend door een ieder die het ziet en hoort. Aangezien het geaccepteerde en legitieme doel van elke vraag het verkrijgen van informatie of het krijgen van nieuwe ideeën is, zal het verstrekken van details en feiten de strategie van de verhoorder ontzenuwen.

Aangezien de door wijsheid gedreven persoon zijn drijfveer, om een wijs persoon te zijn, voedt met informatie en ideeën, is de verleiding van deze nieuwe informatie vaak genoeg om de persoon weer door te laten gaan met zijn taken van observeren en het stellen van vragen uit nieuwsgierigheid in plaats van vijandigheid.

Wat ook werkt is stilzitten en weigeren vragen te beantwoorden.

Kijk de persoon, zonder vijandigheid of welke emotie dan ook, in de ogen. Net zoals bij het stellen van een onschuldige vraag naar de bedoeling van de verhoorder, gooit deze reactieloze, emotieloze, niet-bedreigende houding geen olie op het vuur met betrekking tot het verhorende gevecht. Door het uitblijven van een onnozele reactie ontbreekt het aangrijppunt voor een nieuw verhoor. De verhoorder moet nu zelf zijn eigen creativiteit gebruiken om de stroom van verhorende vragen op gang te houden. Als dit vervolgens geen effect heeft, dan zal deze strategie in de steek worden gelaten.

Als beide strategieën mislukken, verlaat dan stil de situatie. Dit kan er enerzijds voor zorgen dat het verhoor eindigt als gevolg van de afwezigheid van de persoon. Anderzijds verschuift de verhoorder naar een andere conflictstrategie. Hij zet zichzelf namelijk voor gek door de persoon in kwestie te volgen terwijl deze de ruimte verlaat.

3.    Bevestig de wijsheid van de verhoorder. Op dit punt van het boek zou het niet meer nodig moeten zijn om je eraan te herinneren dat dit alleen werkt als je met integriteit spreekt – beschouw dit als een herinnering. Benadruk jouw behoefte aan de wijze raad van de verhoorder. Nu meer dan ooit zal de erkenning van zijn wijsheid de behoefte om zijn wijsheid te verdedigen ontzenuwt worden. Dit alles vernietigt zijn behoefte om jou voor gek te zetten.

Deze MERCHANT strategie is dus een effectieve bijdrage. De opmerking zou kunnen zijn: ”Ik hoop dat je mij zoals gewoonlijk wat goed advies zou kunnen geven. Ik heb dat van jou nodig” of “Misschien kunnen we later even samen praten, omdat ik graag jouw mening en ideeën wil horen.”

Toegegeven, dit ontwijken van het beantwoorden van de vragen van de verhoorder en het geven van positieve bevestigingen is moeilijk te bereiken en zal niet snel door de verhoorder worden vertrouwd. Per slot van rekening zal hij zich nog meer voor gek voelen staan als hij stopt met zijn verhorende strategie, terwijl jij jouw manipulatieve strategie gebruikt. Je moet dus echt je best doen om deze houding van acceptatie en respect te verkopen. Dit kost echter geen moeite als je zonder emotie en oprecht in je communicatie bent.

Als het verhoor doorgaat, wacht op een pauzemoment en reageer op de laatst gemaakte opmerking op de volgende wijze: “Ik geloof niet dat je uit bent op een antwoord. Ik geloof dat je ruzie met mij wilt maken en mij voor gek wilt zetten. Ik heb er geen behoefte aan om hiermee door te gaan. Kom later maar terug, want ik heb je advies en ideeën wel nodig.”

Het is voor een MERCHANT (door liefde gedreven persoon) moeilijk om deze strategie effectief te gebruiken. Het is tegennatuurlijk voor deze persoon om de eerste te zijn die om een time out vraagt, of uit de situatie weg te lopen of zich van de persoon af te zonderen. MERCHANTS worden vaak gezien als die personen die achter de andere persoon aan blijven lopen om de communicatie, hoe ineffectief ook, te verlengen. Dit met de hoop dat er op dit moment een oplossing gevonden kan worden en iedereen zich weer prettig voelt.

De door liefde gedreven persoon moet leren om kinderlijke opvattingen, over hoe liefde eruit ziet, om te zetten in een volwassen perspectief van de situatie. Hoe groot is de kans dat een persoon die zich wendt tot het verhoren zich op dit moment niet prettig voelt over zichzelf? Hij voelt zich angstig en aangevallen. Het meest liefdevolle dat je kan doen, is deze persoon ruimte geven.

De INNOVATOR wijsheid persoon zoekt vaak een rustig plekje op om eerst zelf alles op een rijtje te zetten, voordat ze doorgaan. Het is een daad van liefde en respect om je verhorende tegenstander de mogelijkheid te geven om zichzelf te kalmeren. Hij zal zijn rust hervinden en op een later tijdstip opnieuw proberen een effectieve communicatie met je aan te gaan.

4.    Benoem de strategie. Door kracht gedreven personen kunnen heel effectief zijn als het gaat om het ontzenuwen van de verhorende strategie. Wanneer ze hun reactie op het verhoor geven, is het belangrijk dat ze geen intimiderende toon, houding of blik gebruiken. Spreek met een duidelijke, eenduidige stem. Een bericht op de volgende manier brengen is vaak effectief: “Jij probeert mij te ondervragen. Ik heb geen interesse om dit verder voort te zetten.” Draai je om en vertrek, zelfs als het je eigen kamer is, ga ergens anders naar toe en zeg bijvoorbeeld: “Ik heb een afspraak met John. We zullen het later nog een keer proberen.”

Door wijsheid gedreven mensen zijn terughoudend als het gaat om deelname in een open conflict. Dat is ook de reden waarom de verhorende strategie zo goed voor hen werkt. Het lijkt erop als ze alleen maar vragen stellen, ontwijken en afweren zonder zichtbare kracht of aanval. Wanneer ze geconfronteerd worden met echte, niet intimiderende kracht –puur en moeilijk te weerstaan- dan zijn ze terughoudend om hun verhoor voort te zetten. Als ze dit wel zouden doen, dan is dat een teken van bereidheid om een zichtbare, open confrontatie aan te gaan. En dat past niet bij de kunst van het verhoren. De situatie is ontzenuwd.

Wat ben ik soms jaloers op de door kracht gedreven mensen.


BANKER Negatieve Conflict strategie

De kunst van het afstand nemen en veroordelen

Oh, de slechte, fantastische en raadselachtige strategie die de door kennis gedreven mensen hebben, als ze zich angstig voelen en worden aangevallen. Hun reactie brengt je van je stuk en is zo oncomfortabel om tegen te vechten, omdat er in feite niets is om tegen te vechten. Alle andere kernwaarde strategieën zijn overdonderd, doordat de door kennis gedreven persoon zich na zijn oordeel aan de situatie onttrekt.

Laten we eens kijken hoe het komt dat de door kennis gedreven persoon, met zijn afstandelijke en ongrijpbare houding, controle over de situatie krijgt. Laten we eens kijken hoe het zorgt voor een effectieve verdediging tegen geringschatting van zijn kennis, zijn informatie, zijn expertise en zijn verantwoordelijke en beschermende handelingen en werk.

Ten eerste zijn de meeste van ons zich pijnlijk bewust van onze eigen ontoereikende hoeveelheid kennis, expertise en parate informatie. Als een andere persoon ons laat zien dat hij wel de kennis en expertise bezit die wij niet bezitten, dan ontwikkelen wij een onmiddellijk respect voor die persoon en beginnen te vertrouwen op zijn oordeel en feiten.

Tijdens een conflict is de eerste reactie van een door kennis gedreven persoon om zich terug te trekken en afstand te nemen. Hierdoor wordt de persoon emotioneel, mentaal en fysiek ontoegankelijk. De eerste reactie is het achtervolgen van deze persoon om hem zo bij de situatie betrokken te houden. Als dit mislukt, zal de door kennis gedreven persoon zijn kennis achterhouden.

Deze negatieve strategie wordt verder vergroot door het feit dat de door kennis gedreven persoon ervan overtuigd is dat hij de juiste feiten en antwoorden heeft, dat er onrecht in de huidige situatie is en dat het uitspreken van dit oordeel nodig is om de anderen wakker te schudden. Het benadrukken van de fouten van anderen en het correct zijn van de door kennis gedreven persoon zorgt ervoor dat anderen een stapje terug doen en stiekem de situatie opnieuw beoordelen om te kijken of zij het inderdaad bij het verkeerde eind hebben.

Deze kortstondige focus ligt nu niet op het afstand nemen en veroordelen van de door kennis gedreven persoon en dat zorgt voor extra tijd en het behoud van emotionele en psychische energie. Aangezien het afstand nemen helpt om de interactie te stoppen en de benodigde energie van de persoon te verminderen, heeft hij de langste adem van alle strategieën. Het afstand nemen en veroordelen kan stilletjes wachten, terwijl BUILDERS schreeuwen, MERCHANTS mokken en INNOVATORS een nieuwe route uitstippelen.

Hoe langer een door kennis gedreven persoon zijn kennis voor zichzelf houdt en afstand blijft houden, des te wanhopiger de andere teamleden worden. Instinctief zoeken ze de persoon op om zo naar zijn expertise en kennis te vragen – missie geslaagd.

Deze tactiek dient ook het verlangen om conflicten te vermijden en bereidt een passief-agressieve tactiek voor die in volle bloei nog effectiever kan zijn. De door kennis gedreven persoon werkt op de achtergrond, presenteert de werkelijkheid, zoals hij die ziet, als bewijs dat hij gelijk heeft en verzamelt deze op een politiek vernuftige, weinig zichtbare manier.

Vaak wordt de door kennis gedreven persoon, die zich in een negatieve conflict modus bevindt, passief agressief en is in staat om MERCHANTS over te halen om zeurend de zienswijze van de BANKER aan de man te brengen. Deze door kennis gedreven persoon kan BUILDERS aanmoedigen om actie te ondernemen met de hoop dat de kracht persoon zichzelf in de vingers snijdt. Of de kracht persoon kan aangemoedigd worden om resultaten te forceren die op een lijn staan met de zienswijze van de BANKER. Hij kan INNOVATORS aanmoedigen om tactieken en processen te ontwikkelen die de kennis van de BANKER eren, iets dat belangrijk is in de huidige situatie.

Iets dat zich vaak tegen degene keert die zich afzijdig houdt, is dat er een gevoel van afkeer bij de ander teamleden ontstaat. Omdat het achterhouden van informatie en het veroordelen van anderen alleen voorkomt in stressvolle situaties, zou het algemeen geaccepteerd kunnen worden dat er tijdens een crisis niet op een BANKER, een door kennis gedreven persoon, gerekend kan worden.

Anderen nemen ook aanstoot aan het feit dat ze worden veroordeeld en als slecht worden afgeschilderd. Ze zoeken instinctief naar fouten in degene die, in ieder geval op dit moment, afstand neemt en veroordeelt. Dus de ernstige veroordelingen die de BANKER in tijden van angst en spanning maakt, kunnen omslaan in een algemene bekende veroordeling van hemzelf gemaakt door anderen. De beste verdediging is soms de aanval.

Effectieve strategieën om het afstand nemen en veroordelen te ontkrachten

1.    Treed de beschuldigingen en het afstand nemen tegemoet met een vraag om informatie. Deze BANKER reactie tegen een ander kennis gebaseerd persoon is erg effectief. Als de afstand nemende, veroordelende persoon aanwezig is, informatie achterhoudt, of anderen veroordeelt, kan het beheerste BANKER teamlid beamen dat deze persoon het in het verleden weldegelijk bij het juiste eind heeft gehad. Vervolgens vraagt hij of de teruggetrokken persoon “alstublieft zijn informatie achter wil laten, zodat ik het kan inzien en zijn positie kan begrijpen.”

Ook al is het achterhouden van informatie en het vermijden van een conflict de bedoeling van de afstand nemende veroordelende persoon, toch kan deze persoon de uitnodiging tot bewijzen van zijn gelijk tegenover anderen (het eren van zijn kernwaarde kennis) niet weerstaan. Het zorgt ervoor dat de persoon afziet van de drang om te verdwijnen, zoals hij dat eerder wel van plan was geweest. De behoefte van de BANKER om altijd als geschikt gezien te worden, zorgt ervoor dat de afstand nemende veroordelende persoon twijfelt en geneigd is om, zoals gevraagd, zijn kennis te delen.

Het is voor een afstand nemende, veroordelende persoon bijna onmogelijk om aan zijn gekozen angst verminderende strategie vast te blijven houden, nadat hij erkenning heeft gekregen als iemand die vaak gelijk heeft en nadat hij te horen heeft gekregen dat zijn informatie gebruikt gaat worden om te kijken hoe de situatie in elkaar zit.

Aangezien het verzoek van een mede BANKER komt, die zich ook over het algemeen passende gedraagt en openlijke conflicten vermijdt, is er niets om tegen te vechten op het gebied van de erkenning en het verzoek. Er biedt zich een kans aan om een bondgenootschap te vormen om zo de positie van de afstand nemende veroordelaar te beschermen. Een gedurfde prestatie van de stille opmerkzame mede BANKER.

2.    Betrek vertrouwen op Kennis als sleutel tot het verkrijgen van de team Visie. De effectieve MERCHANT, werkende vanuit een door liefde gedreven positie, zal met plezier het belang van een conservatief, intelligent teamlid benadrukken en zal tegenover het team een positief plaatje schetsen van de, op dit moment, afstand nemende veroordelaar als zijnde een waardevolle bijdrage aan het team. Dit zal ervoor zorgen dat hij zijn behoefte om informatie achter te houden en zich teug te trekken los kan laten.

Deze daad van erkenning moet niet emotioneel zijn of ook maar een hint van overdrijving bevatten. Het mag geen drang tot handelen bezitten of een verleiding tot het veranderen van het denken. De uitwisseling moet zonder verwijt en met een hoge mate van integriteit plaatsvinden. Als dit gepaard gaat met een oprecht verlangen om een connectie aan te gaan met de spirituele kernwaarde van de door kennis gedreven persoon, dan zal de behoefte aan afstand nemen en veroordelen vanzelf verdwijnen.

Om de expertise en informatie van de door kennis gedreven persoon waard te zijn, moet elke visie gedragen worden door een rechtvaardige en eerlijke organisatie met mensen die gerespecteerd worden en die de gave van kennis waard zijn. Het moet ook duidelijke zijn wat de teammissie is en welke essentiële materialen, voorraden en middelen er nodig zijn om die missie tot een succes maken. De omvang van de missie, de beschikbaarheid en het belang van de middelen motiveren de door kennis gedreven persoon om zijn levensenergie te investeren in het conserveren van middelen en het richting geven aan het team met de kennis die deze leider bezit. Tenslotte is een uitermate belangrijke vereiste dat de missie en het team, door hun functioneren en een normaal verloop om hun doel te bereiken, significante nieuwe informatie, nieuwe expertise voor de door kennis gedreven persoon, nieuwe kennis die gebruikt kan worden in een nog grotere missie genereert.

3.    Trek Kennis aan door een verklaring van onwetendheid. Een echt wijze INNOVATOR weet instinctief dat het stellen van een scherpe vraag, een onweerstaanbare verleiding voor de sterke door kennis gedreven persoon is, die ze niet kunnen weigeren. Een goed gestelde vraag biedt voor een afstand nemende veroordelaar een uitstekende kans om een bijdrage te leveren aan de onwetendheid van de vraagsteller. De drang om deze onwetendheid te vullen met persoonlijke kennis zal zo groot zijn, dat de ego gedreven vereiste om zich terug te trekken en informatie achter te houden zal verdwijnen.

Combineer het stellen van deze oprechte, provocerende vraag met een geconstateerd probleem – de schaarste en kritieke aard van de essentiële middelen – en voeg hier de aantrekkingskracht van de onwetendheid van anderen aan toe – de spontane, behoudende passie van de door kennis gedreven persoon – en hij zal weinig motivatie over hebben om zich afstandelijk veroordelend op te blijven stellen. Hij zal reageren op de roep begeleiding door een expert om iedereen door de moeilijke periode heen te loodsen.

Het zelfrespect van de door kennis gedreven persoon is niet gebaseerd op de kennis die hij bezit. Dit wordt bepaald door de omvang van de missie van het team, de grootte van het belang van het behoud van middelen, de helderheid van zijn verantwoordelijkheden om essentiële kennis te leveren en het behouden en beheersen van de middelen. De door kennis gedreven persoon is alleen tevreden als er vraag is naar zijn kennis, deze vervolgens wordt geanalyseerd en correct wordt toegepast om betere beslissingen te nemen en de resultaten uiteindelijk beter zijn omdat zijn kennis op de juiste wijze gebruikt is.

4.    Leg de verantwoordelijkheid voor overleving en succes op zijn schouders. De reactie van de BUILDER is van nature een door kracht gedreven tactiek. Dat is wat hem een BUILDER maakt. Dus het toevoegen van kracht aan de poging om het afstand nemende veroordelen te ontzenuwen, moet gelijktijdig de kernwaarde van de door kennis gedreven persoon eren. Hierbij blijf je ook trouw aan de kernwaarde kracht. Dit is niet moeilijk, als je het eenmaal begrijpt.

Voorbeelden:  De reactie van de BUILDER mag geen dreigement of commando zijn. Het moet een uitspraak van een intuïtief feit zijn: “Ik kan dit niet doen zonder dat er iemand achter mij staat, onze middelen worden beschermd en mij op schema houdt.” Deze erkenning van de behoefte aan expertise en kennis en het behoud van middelen door een verantwoordelijke bewaarder is een grote verleiding om de tactiek van het afstand nemen en veroordelen te verlaten. De roep om steun van een krachtig persoon, die voor significante veranderingen gaat zorgen, is dat wat een door kennis gedreven persoon wil – mijn kennis en expertise wordt ten volle benut.

Wederom moet de integriteit van de uitspraak volkomen zijn. De kracht persoon mag niet commanderend of intimiderend overkomen om zo de door kennis gedreven persoon mee te laten werken. Er moet dus een pauzemoment worden ingelast om de afstand nemende en veroordelende persoon de gelegenheid te geven om zelf zijn defensieve houding los te laten en de naar voren geschoven verantwoordelijkheden op te pakken. De roep om actie kan een duidelijke eis zijn. “John, ik heb dat rapport morgenochtend meteen nodig. Wat ik morgenochtend voor mij heb liggen, zal de basis van mijn beslissing en de reden van mijn acties zijn.”

Als dit gebracht wordt als een duidelijke eis en geen commando en met de belofte dat de informatie gebruikt zal gaan worden voor het maken van een belangrijke beslissing, dan zal dit een te duidelijke en heldere roep om informatie zijn om te negeren.

De Positieve Kernwaarde Conflict Strategieën

De effectieve positieve strategieën voor het veronderstellen van leiderschap of voor het maken van een sterke bijdrage zijn:

·         Kracht beroept zich op intuïtieve kennis, krachtige actie en een bevelende aanwezigheid.

·        Kennis levert op de juiste wijze denken en beoordelen en verwacht meegaandheid met regels en beoordelingen, zoveel mogelijk behouden/conserveren, terwijl er informatie wordt verzameld en geanalyseerd.

·         Wijsheid verzekert zich van solide strategieën en tactieken en overtuigt anderen met het verstand, maakt vernuftige inschattingen en ontwikkelt goede oplossingen en systemen.

·         Liefde overtuigt met moreel juiste actie, teamgeest, positieve visie en inspiratie, bouwt aan de neiging van mensen om samen te werken.

Als we naar de kernwaarde types kijken, zien we een verbazingwekkende uitwerking van conflict strategieën die gebruikt kunnen worden voor zowel positieve resultaten als op angst gebaseerde verdedigingsmechanismen en het krijgen van de controle.

De Conflict strategieën van de zes Contributie Types

Intuïtieve Type Strategieën

Het intuïtieve type persoon vertrouwt enerzijds op liefdevolle kracht en anderzijds op krachtige liefde voor het leveren van een positieve bijdrage. Dit verschuift naar manipulatieve intimidatie of intimiderende manipulatie als de persoon naar oude angst gebaseerde reacties verschoven is.

Wanneer het leveren van een positieve bijdrage het doel is, dan zal deze strategische waarde gebaseerde reactie op situaties overkomen als een geïnspireerde, intuïtieve actie die het korte- en lange termijn welzijn van de groep eert – Geïnspireerd Initiatief. Wanneer angst en vrees het doel gaan bepalen, kunnen deze strategieën zich uiten in schreeuwen, aannames van gelijk hebben en het goed zijn en beschuldigingen dat anderen fout en slecht zijn. Dit alles wordt gevolgd door mokken en zeuren over minachtingen en dreigementen van kracht en dominantie – een bevel tot onmiddellijke gehoorzaamheid of overgave.

Cognitieve Type Strategieën

Het cognitieve type persoon vertrouwt enerzijds op op kennis gebaseerde wijsheid en anderzijds op wijze kennis voor het leveren van een positieve bijdrage. Wanneer deze personen verschuiven naar hun oude angst gebaseerde reacties, dan zullen ze, door veroordelend verhoren of verhorende veroordeling, hun vermogen om de controle te nemen laten zien. Wanneer het leveren van een positieve bijdrage het doel is, dan zal deze strategische waarde gebaseerde reactie op situaties, overkomen als zorgvuldig gepland en goed doordacht. Nieuwsgierigheid en onderzoek worden hierbij ondersteund door een betrokken houding en een verplichting tot rechtvaardigheid – Verstandige Reactie. Wanneer het krijgen van controle het doel is, gaan deze strategieën over in het koud emotieloos vragen stellen, het herhalen van feiten, het achterhouden van informatie, het ontkennen van elke vorm van verantwoordelijkheid voor de toekomst en tenslotte het beschuldigingen van de anderen van onrecht, onwetendheid en dwaasheid.

Praktische Type Strategieën

Het praktische type persoon vertrouwt op krachtige kennis en  op kennis gebaseerde kracht voor het leveren van een positieve bijdrage. Zij maken gebruik van veroordelende intimidatie of intimiderende veroordeling om de controle te krijgen. Wanneer het leveren van een positieve bijdrage het doel is, dan zal deze strategische waarde gebaseerde reactie op situaties, overkomen als passende geuite eisen om zo de praktische informatie van de persoon te controleren en het onmiddellijk ondernemen van actie gebaseerd op feiten– Juiste Actie en Organisatie. Wanneer het krijgen van controle het doel is, gaan deze strategieën over in het schreeuwend intimideren, het voor gek zetten en beschuldigen, afstand nemen en veroordelen, onderbreken en dan verlaten.

Creatieve Type Strategieën

Creatieve mensen vertrouwen op hun liefdevolle wijsheid of hun wijze liefde om positieve bijdragen te leveren. Zij maken gebruik van manipulatief verhoor of verhorende manipulatie om de controle te krijgen. Wanneer het leveren van een positieve bijdrage het doel is, dan zal deze strategische waarde gebaseerde reactie op situaties, overkomen als een vindingrijk onderzoek van ideeën, uitvinden en strategisch denken, bevestigd door de waarheid met betrekking tot het heden en verleden en tenslotte medeleven met anderen – Strategische Visie. Wanneer het krijgen van controle het doel is, gaan deze strategieën over in zeurende afzondering, brieven, e-mails en faxen over het onrecht dat is geschied, aanvallen op de reputatie en beschuldigingen van valsheid en domheid van anderen.

Onafhankelijke Type Strategieën

Het Onafhankelijke Type gebruikt krachtige wijsheid of wijze kracht om een positieve bijdrage te leveren. Zij gaan over naar intimiderend verhoren of verhorend intimideren om de controle te krijgen. Wanneer het leveren van een positieve bijdrage het doel is, dan zal deze strategische waarde gebaseerde reactie op situaties overkomen als strategisch denken en gericht brainstormen. Dit wordt dan gecombineerd met directe acties die op hun beurt weer meetbare resultaten en nieuwe ideeën voor nieuwe acties opleveren – Gefocuste Inventieve Actie. Wanneer het krijgen van controle het doel is, gaan deze strategieën over in het schreeuwen van zelfgenomen beslissingen, wanhopige bedenksels, verwarring, het overdrijven van conflicten en dwaze, niet-gefocuste activiteiten.

Gemeenschappelijke Type Strategieën

Mensen met een gemeenschappelijk type (teamspelers) gebruiken hun liefdevolle kennis of kennis gerelateerde liefde om een positieve bijdrage te leveren. Zij gaan over naar manipulatief veroordelen of veroordelend manipuleren om de controle te krijgen. Wanneer het leveren van een positieve bijdrage het doel is, dan zal deze strategische waarde gebaseerde reactie op situaties overkomen als het ontwikkelen van regels, het publiceren van beleid, informatieve verslagen en bijeenkomsten en onophoudelijke team building activiteiten – Collectieve Vindingrijkheid. Wanneer het krijgen van controle het doel is, gaan deze strategieën over in zeuren en passieve agressie, lobbyen achter de schermen, anderen beschuldigingen van onrecht/oneerlijkheid, het voor gek zetten en beschuldigen van anderen en het ontkennen van het hebben van een aandeel in alles dat fout of slecht is.


Terug naar boven ^